Czy z inwestycją w fundusze związane jest ryzyko?

Chcąc pomnożyć zebrane oszczędności, mamy przed sobą dwa rozwiązania – pierwsze z nich to klasyczna lokata, która generują zysk i zapewnia bezpieczeństwo ulokowanego kapitału. Drugim rozwiązaniem jest wykup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który daje możliwość osiągnięcia wielokrotnie wyższego zysku, kosztem ryzyka związanego z inwestowaniem na giełdzie. Przed podjęciem decyzji, które rozwiązanie wybrać, warto przeanalizować kilka czynników.

 

Decydując się na inwestycję w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie można uniknąć ryzyka związanego z powierzeniem swoich oszczędności towarzystwu, można jednak znacząco to ryzyko ograniczyć. Zysk lub ewentualna strata w zdeponowanych środkach, jest nierozłącznie związana z decyzjami jakie przyjdzie Ci podjąć na samym początku swojej przygody z funduszami inwestycyjnymi.

 

Pierwszą, a zarazem najważniejszą decyzją do podjęcia, może być okres inwestycji – im krótszy prognozowany czas, w którym towarzystwo będzie obracało Twoimi środkami, tym większe ryzyko poniesienia strat. Dłuższy okres inwestycji, pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo utraty części gotówki.

 

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju funduszu, którego jednostki planujesz wykupić. Dostępne są trzy rodzaje: fundusze agresywne, mieszane oraz stabilne. W przypadku funduszy agresywnych – większość wpłacanych środków lokowana jest w akcje spółek giełdowych, co daje w dalszej perspektywie możliwość wygenerowania najwyższego zysku, kosztem podwyższonego ryzyka. Pośrednią możliwością jest inwestycja w fundusze mieszane, gdzie w akcje spółek notowanych na giełdzie lokowane jest od 70 do 100 % zdeponowanych środków. Trzecią, a zarazem obarczoną najmniejszym ryzykiem, możliwością jest inwestycja w fundusze pasywne, gdzie do 60% środków jest inwestowanych w bezpieczne obligacje. Decydując się na ulokowanie swoich środków w funduszach pasywnych, ograniczasz ryzyko poniesienia strat, kosztem prognozowanych mniejszych zysków z inwestycji.

 

Inwestowanie środków w fundusze inwestycyjne, obarczone jest pewnym ryzykiem, którego nie można całkowicie wyeliminować. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o zakupie jednostek uczestnictwa funduszy, dostosować charakter inwestycji do własnych oczekiwań i potrzeb.

 

Bank Pocztowy, współpracując z towarzystwami IPOPEMA TFI oraz PKO TFI przygotował bogatą ofertę dla osób zainteresowanych inwestycjami w jednostki funduszy inwestycyjnych.

 

Porównaj dostępne fundusze, zapoznaj się z parametrami określającymi okres inwestycji oraz stopień ryzyka inwestycyjnego i wybierz fundusz dla siebie. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć w placówkach Banku.