Ważne!

Aktywne lokaty mobilne/internetowe będą nadal prowadzone w Banku, jednak możliwość założenia nowych lokat mobilnych/internetowych wygasła z dniem 11 stycznia 2021 r. Sprawdź aktualną ofertę lokat terminowych.

Oszczędzaj szybko i wygodnie

EnveloLokatę Internetową założysz w ciągu chwili
w systemie bankowości internetowej:

 

 • oszczędzanie możesz zacząć już od 500 zł

 • zarobisz do 0,01 % w skali roku (szczegóły w warunkach lokaty)

 • okres lokaty to 8 miesięcy

 • lokata dostępna tylko dla naszych Klientów po zalogowaniu do bankowości internetowej EnveloBanku

 • jeśli będziesz musiał zerwać lokatę przed terminem i tak wypłacimy Ci odsetki za każdy pełny miesiąc trwania lokaty

 • w razie potrzeby odnowisz lokatę w bankowości internetowej

 • produkt dla Posiadaczy EnveloKonta

Spis treści

EnveloLokata Internetowa

Sprawdź szczegółowe warunki lokaty internetowej.

 

EnveloLokata Internetowa

 

Termin lokaty

8 miesięcy

 

Waluta lokaty

PLN

 

Minimalna kwota lokaty

500 zł

 

Oprocentowanie

stałe, progresywne, podane w skali roku

 

Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty

1M 0,01%
2M 0,01%
3M 0,01%
4M 0,01%
5M 0,01%
6M 0,01%
7M 0,01%
8M 0,01%
Średnie 0,01%

 

 

Odnawialność

Lokata odnawialna

 

 

1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługę bankowości ektronicznej i usługę bankowości telefonicznej dla osób fizycznych (EnveloBank).

2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

Pytania i odpowiedzi

Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w EnveloBanku objęte są polskim systemem gwarantowania.

   

  Środki zgromadzone w Banku Pocztowym S.A. na depozytach są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 996 z póź. zm.) do wysokości równowartości 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta.

   

  Szczegółowa informacja na temat systemu gwarantowania zawarta jest na www.envelobank.pl, w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, w wyżej wskazanej ustawie, a także na stronie: www.bfg.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy jeśli zerwę lokatę przed upływem terminu umownego dostanę jakieś odsetki?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli zerwiesz lokatę przed terminem i tak wypłacimy Ci należne odsetki za każdy pełny miesiąc trwania lokaty.

W jaki sposób naliczane jest oprocentowanie na lokatach, które zakładam?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek.

Ile wynosi podatek od odsetek i kiedy jest pobierany?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Podatek od odsetek naliczonych na lokatach i kontach oszczędnościowych zostanie pobrany w momencie wypłaty odsetek i pomniejszy ich kwotę. Kwota pobieranego podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Czy moja lokata może zostać odnowiona po upływie okresu umownego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oczywiście, w momencie zakładania lokaty to Ty decydujesz o tym czy lokata ma się odnowić. Masz również możliwość zmiany dyspozycji w trakcie trwania okresu umownego.

pokaż więcej
zwiń
 

Przydatne dokumenty

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych od 8.06.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw od 8.06.2020 r. (.pdf)