Ważne!

Aktywne lokaty mobilne/internetowe będą nadal prowadzone w Banku, jednak możliwość założenia nowych lokat mobilnych/internetowych wygasła z dniem 11 stycznia 2021 r. Sprawdź aktualną ofertę lokat terminowych.

Oszczędzaj od zaraz w aplikacji mobilnej

Dlaczego warto założyć EnveloLokatę Mobilną:

 

 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku

 • oszczędzanie możesz zacząć już od 500 zł

 • okres lokaty to 1 miesiąc

 • lokatę założysz przez swojego smartfona albo na tablecie,

  bo dostępna jest tylko w aplikacji mobilnej

 • produkt dla Posiadaczy EnveloKonta

Spis treści

EnveloLokata Mobilna

Lokata dostępna tylko w aplikacji mobilnej EnveloBanku.

 

EnveloLokata Mobilna

 

Termin lokaty

1 miesiąc

 

Waluta lokaty

PLN

 

Minimalna kwota lokaty

500 zł

 

Oprocentowanie

stałe

 

Wysokość oprocentowania 

0,01%

 

Odnawialność

Lokata nieodnawialna

 

Dostępne kanały sprzedaży

EnveloBank Mobile

 

 

1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługę bankowości ektronicznej i usługę bankowości telefonicznej dla osób fizycznych (EnveloBank).

 

2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

Pytania i odpowiedzi

Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w EnveloBanku objęte są polskim systemem gwarantowania.

   

  Środki zgromadzone w Banku Pocztowym S.A. na depozytach są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 996 z póź. zm.) do wysokości równowartości 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta.

   

  Szczegółowa informacja na temat systemu gwarantowania zawarta jest na www.envelobank.pl, w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, w wyżej wskazanej ustawie, a także na stronie: www.bfg.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy jeśli zerwę lokatę przed upływem terminu umownego dostanę jakieś odsetki?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli zerwiesz lokatę przed terminem i tak wypłacimy Ci należne odsetki za każdy pełny miesiąc trwania lokaty.

Ile wynosi podatek od odsetek i kiedy jest pobierany?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Podatek od odsetek naliczonych na lokatach i kontach oszczędnościowych zostanie pobrany w momencie wypłaty odsetek i pomniejszy ich kwotę. Kwota pobieranego podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych.

W jaki sposób naliczane jest oprocentowanie na lokatach, które zakładam?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek.

pokaż więcej
zwiń
 

Przydatne dokumenty

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych od 8.06.2020(.pdf)

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych(.pdf)

 •  

  Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw od 8.06.2020 r. (.pdf)