18
WRZ 2019
Wyłączanie systemu Pocztowy24Biznes
Uprzejmie informujemy, że bankowość internetowa Pocztowy24Biznes (P24Biznes) jest stopniowo wyłączana.
Zobacz więcej
12
SIE 2019
Dotychczasowa bankowość Pocztowy24Biznes zostanie wyłączona z dniem 14 września 2019 r., a aplikacja VideoTel  - 15 listopada 2019 r.
Dotychczasowa wersja bankowości internetowej Pocztowy24Biznes (P24Biznes) zostanie wyłączona z dniem 14 września 2019 r., natomiast aplikacja VideoTel  - 15 listopada 2019 r.
Zobacz więcej
05
SIE 2019
Zmiany w „Warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”
Informujemy, że 14 września 2019 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”
Zobacz więcej
14
CZE 2019
Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klientów instytucjonalnych
Informujemy, że z dniem 15 lipca 2019 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych” (zwanej dalej „Taryfą”). Zmianie ulegnie wysokość opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych.
Zobacz więcej
22
MAJ 2019
Zmiany w Regulaminie kredytowania dla Klientów MŚP
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania klientów MŚP w Banku Pocztowym S.A.”.
Zobacz więcej
26
KWI 2019
Zmiany w Regulaminie dla Klientów Instytucjonalnych w związku z PSD2
Informujemy, że 14 czerwca 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania Kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”.
Zobacz więcej
24
KWI 2019
Planowana przerwa w dostępie do usług Pocztowy24 Biznes
W związku z pracami modernizacyjnymi, planujemy przerwę techniczną w dostępie do usług Pocztowy24 Biznes, w dniu 28.04.2019 (niedziela) od 8:00 do godziny 16:00.
Zobacz więcej
22
MAR 2019
Zmiana w „Tabeli oprocentowania rachunków i lokat w bankowych dla klientów instytucjonalnych”.
Informujemy, że od dnia 22 marca 2019 roku ulegnie zmianie „Tabela oprocentowania rachunków i lokat w bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zobacz więcej
22
MAR 2019
Zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych”
Zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych”
Zobacz więcej
01
LUT 2019
Prace modernizacyjne usługi 3D Secure
Prace modernizacyjne usługi 3D Secure
Zobacz więcej