Regulaminy i formularze

Konta

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 01.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie aktualizacyjne dane klienta (w tym BR) obowiązujące od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 19.01.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kwestionariusz współpracy z Instytucjami Płatniczymi

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku obowiązujący od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązująca od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych <br>– rachunek LORO

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA dla klientów JDG i SC obowiązujące od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CRS dla klientów instytucjonalnych od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązujące od 03.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla Klientów JDG i SC obowiązująca od 06.05.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem