Regulaminy i formularze

Konta

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.01.2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie aktualizacyjne dane klienta (w tym BR)

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 20.03.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kwestionariusz współpracy z Instytucjami Płatniczymi

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych <br>– rachunek LORO

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CSR dla klientów instytucjonalnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla klientów instytucjonalnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem