Oprocentowanie produktów bankowych

Oprocentowanie kredytów

1. Oprocentowanie kredytów (pożyczek) oferowanych Klientom Instytucjonalnym przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR, LIBOR bądź EURIBOR i marży Banku.

2. Aktualna wysokość oprocentowania, w tym oprocentowania okresowo stałego, dostępna jest u Doradców Banku.

3.  Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).

4.    Maksymalna wysokość odsetek od kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

5.    Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

Oprocentowanie rachunków i lokat

Oprocentowanie lokat terminowych o stałym oprocentowaniu w pln w skali roku wynosi:

TERMIN

OPROCENTOWANIE

3 miesiące

0,01 %

6 miesięcy

0,01 %

12 miesięcy

0,01 %

 

Oprocentowanie lokat o stałym oprocentowaniu typu overnight w pln w skali roku wynosi:

TERMIN

OPROCENTOWANIE

overnight

0,01 %

 
Rachunki bankowe przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych

1. Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN gromadzonych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne na rachunkach bankowych w Banku Pocztowym S.A. wynosi 0% w skali roku.

 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych w skali roku wynosi:

WALUTA

SALDO

OPROCENTOWANIE

w USD

niezależnie od salda

0,00% w skali roku

w GBP

niezależnie od salda

0,00% w skali roku

w EUR

niezależnie od salda

0,00% w skali roku

w CAD

niezależnie od salda

0,00% w skali roku

w CHF niezależnie od salda 0,00% w skali roku
Rachunek vat

WALUTA

SALDO

OPROCENTOWANIE

w PLN

niezaleznie od salda

0,00% w skali roku

 

Konto oszczędnościowe biznes dla segmentu przedsiębiorstw, mieszkalnictwa oraz fpiopp

SALDO

OPROCENTOWANIE

do 10 000 zł

 0,01 %

powyżej 10 000 zł

 0,01 %

Kapitalizacja środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych (z wyłączeniem lokat indywidualnie negocjowanych) odbywa się w okresach wskazanych w metrykach poszczególnych produktów.
Mieszkaniowe rachunki powiernicze

1. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze (otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze) zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dedykowane są podmiotom gospodarczym realizującym przedsięwzięcia deweloperskie.
2. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych w PLN gromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych w Banku Pocztowym S.A. jest każdorazowo ustalana indywidualnie między Bankiem a posiadaczem Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.

 

Wysokość oprocentowania środków gromadzonych na Mieszkaniowych Rachunkach
Powierniczych

 

wynosi 0%


 

chat z konsultantem