Konkursy i promocje

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Złap do 24 000 punktów

Złap do 24 000 punktów


Otwórz konto z kartą i złap do 24 000 punktów.

Punkty wymienisz na e-vouchery o łącznej wartości do 300 zł w Programie Bezcenne® Chwile!

Zasady są proste:

 • w okresie od 15 maja do 15 sierpnia 2024 r. otwórz konto z kartą Mastercard,
 • wyraź zgody na otrzymywanie wyciągów i korespondencji bankowej drogą mailową podczas zawierania umowy, 
 • zarejestruj kartę w programie Bezcenne® Chwile w okresie od 15 maja do 15 sierpnia 2024 r.

W co najmniej jednym kolejnym miesiącu kalendarzowym:

 • minimum 3 razy zapłać kartą za zakupy premiowane,
 • zapewnij wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł.
Do otrzymania nagrody uprawnieni są Klienci, którzy w okresie od 15.11.2023 r. do 14.05.2024 r. nie posiadali rachunku bankowego w Banku Pocztowym i spełnią wszystkie warunki Promocji

Zyskaj 6,5% na Koncie Oszczędnościowym

Zyskaj 6,5% na Koncie Oszczędnościowym

Promocja trwa od 15 maja 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r.

Jak skorzystać z Promocji?

Zawnioskuj równocześnie o Konto w Porządku z kartą oraz Konto Oszczędnościowe
 • Jeżeli chcesz skorzystać z Promocji upewnij się, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadałeś rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i konta oszczędnościowego w Banku Pocztowym.
 • Pamiętaj, że w Promocji może wziąć udział jedno konto indywidualne i jedno konto wspólne.
Spełnij wszystkie warunki Promocji
 • Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w procesie zakładania konta wyrazisz wszystkie zgody marketingowe i do dnia jej zakończenia ich nie odwołasz.
 • Podczas wypełniania wniosku o konto, musisz podać swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągów oraz korespondencji drogą elektroniczną.
 • W momencie zakończenia Promocji tj. na dzień wypłaty promocyjnych odsetek, Twoje Konto, Karta oraz Konto Oszczędnościowe muszą być aktywne.
 • W czasie trwania Promocji nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług świadczonych przez Bank.
 • W przypadku rachunków wspólnych obydwaj współposiadacze winni spełniać powyższe warunki, przy czym dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku rachunku wspólnego współposiadacze są rozumiani jako jeden Uczestnik Promocji (tzn. warunki promocyjne stosowane są w odniesieniu do Konta Oszczędnościowego, którego są współposiadaczami).
Pomnażaj swoje oszczędności 
 • Promocyjne oprocentowanie 6,5% dotyczy środków do 20 000 zł na Koncie Oszczędnościowym (powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku).
 • Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w ciągu 3 miesięcy od założenia Konta wraz z Kontem Oszczędnościowym oraz spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie Promocji.
 • Po upływie okresu trzech miesięcy, Konto Oszczędnościowe oprocentowane jest na standardowych zasadach określonych w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych w Banku Pocztowym S.A., obowiązujących na dzień zakończenia okresu promocyjnego dla danego Konta Oszczędnościowego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY PROMOCJI          Regulamin Promocjichat z konsultantem