Bezpieczny polski Bank

Bezpieczny polski Bank

Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A., dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce.

Bank Pocztowy w liczbach

4.7 tys.

placówek

Dajemy Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej 
z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej ok. 4,7 tys.

32 lata

na rynku

Bank Pocztowy S.A. powstał w Bydgoszczy w 1990 r. Od samego początku związany jest z Pocztą Polską.

850 tys.

klientów

Przez swą obecność na rynku od ponad trzydziestu lat, ufa nam ponad 800 tys. Klientów, którzy korzystają z naszych usług

Nagrody i wyróżnienia

1. miejsce w rankingu "Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań" Bankier.pl

1. miejsce w rankingu "Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań" Bankier.pl

Luty 2023

Wyróżnienia dla głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek w konkursie planistycznym gazety Parkiet

Wyróżnienia dla głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek w konkursie planistycznym gazety Parkiet

Styczeń 2022

Certyfikat Mastercard „Digital First” dla Banku Pocztowego

Certyfikat Mastercard „Digital First” dla Banku Pocztowego

Grudzień 2022

Karta biometryczna wybrana Produktem Roku w Rankingu IT@BANK 2022 Miesięcznika BANK

Karta biometryczna wybrana Produktem Roku w Rankingu IT@BANK 2022 Miesięcznika BANK

Grudzień 2022

2. miejsce Konta w Porządku Plus w rankingu "Najlepsze konta dla seniorów" Najlepszekonto.pl

2. miejsce Konta w Porządku Plus w rankingu "Najlepsze konta dla seniorów" Najlepszekonto.pl

Listopad 2022

Nominacja karty biometrycznej Banku do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii BankTech

Nominacja karty biometrycznej Banku do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii BankTech

Październik 2022

Wyróżnienie w kategorii „Grywalizacja” w konkursie "Golden Arrow" dla akcji marketingowej Banku „Polska jest odjazdowa”

Wyróżnienie w kategorii „Grywalizacja” w konkursie "Golden Arrow" dla akcji marketingowej Banku „Polska jest odjazdowa”

Czerwiec 2022

1. miejsce w rankingu „Najlepsze konto dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań” Bankier.pl

1. miejsce w rankingu „Najlepsze konto dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań” Bankier.pl

Czerwiec 2022

Bank Pocztowy S.A. otrzymał tytuł SOLIDNY PRACODAWCA 2022 w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku

Bank Pocztowy S.A. otrzymał tytuł SOLIDNY PRACODAWCA 2022 w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku

Kwiecień 2022

2. miejsce w rankingu "Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem" Bankier.pl

2. miejsce w rankingu "Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem" Bankier.pl

Styczeń 2022

1. miejsce biometrycznej karty Banku Pocztowego w plebiscycie Cashless Pay 2021 portalu Cashless.pl

1. miejsce biometrycznej karty Banku Pocztowego w plebiscycie Cashless Pay 2021 portalu Cashless.pl

Styczeń 2022

1. miejsce w kategorii CESSIO OUTSOURCING na Gali Związku Przedsiębiorstw Finansowych

1. miejsce w kategorii CESSIO OUTSOURCING na Gali Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Wrzesień 2021

1. miejsce w Rankingu Kredytów Hipotecznych Bankier.pl

1. miejsce w Rankingu Kredytów Hipotecznych Bankier.pl

Lipiec 2021

3. miejsce na rynku 
w rankingu kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej Money.pl

3. miejsce na rynku 
w rankingu kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej Money.pl

Lipiec 2021

Wyróżnienie "Najbardziej efektywna instytucja w programie edukacji finansowej dzieci i młodzieży Bakcyl"

Wyróżnienie "Najbardziej efektywna instytucja w programie edukacji finansowej dzieci i młodzieży Bakcyl"

Marzec 2021

Nasza misja oraz wizja rozwoju

Misja Banku
Misja Banku

Proste i bezpieczne usługi finansowe blisko Ciebie, w synergii 
z Pocztą Polską, 
z korzyścią dla interesariuszy.

Wizja Banku
Wizja Banku

Bank Pocztowy będzie bankiem:

 • łączącym dostęp cyfrowy i tradycyjny,
 • rentownym, efektywnym sprzedażowo i sprawnym operacyjnie, dostarczającym wartość dla interesariuszy.
 • wiodącym w zakresie obsługi Klientów detalicznych aktywnie korzystających z usług Poczty Polskiej, 
głównie w Polsce regionalnej.

Odpowiedzialność społeczna

Przykładamy szczególną wagę do kwestii edukacji, uznając ją za kluczowy czynnik rozwoju we współczesnym świecie.
W ramach naszej odpowiedzialności społecznej od lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu wyrównywanie szans w dostępie Polaków do edukacji, także finansowej.
Czytaj więcej

Zarząd banku

Rada nadzorcza

Marek Wadowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Marcin Eckert

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Dariusz Plutecki

Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Magdalena Derlatka-Miodowska

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Andrzej Potoczny

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Strategia Banku

W grudniu 2020 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego, na wniosek Zarządu Banku, zaakceptowała nową Strategię Banku na lata 2021-2024 – „Budujemy wartość dla Interesariuszy".

U podstaw nowej Strategii Banku stoi przede wszystkim zwiększenie wartości dla jego Interesariuszy, czyli Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy i szerzej Społeczeństwa. Mając na uwadze obecne wyzwania rynkowe i niepewność wywołaną pandemią, Bank dostrzega i wskazuje w nowej Strategii kierunki pozwalające na jego rozwój do 2024.

Wyodrębnione w Strategii kluczowe inicjatywy rozwojowe są związane w szczególności z:

 • nowym spojrzeniem i planem działań ukierunkowanym na dalsze pogłębianie synergii z Pocztą Polską (w tym: reorganizacja w ramach Grupy 
    tradycyjnego kanału dystrybucji ukierunkowana na wzrost efektywności, rozwój powiązanej ze sobą w ramach Grupy Kapitałowej platformy 
    internetowej i mobilnej, wspólny rozwój oferty dla klientów z segmentu e-commerce, działania ukierunkowane na zwiększenie synergii 
    kosztowych);
 • procesem cyfryzacji i automatyzacji, z jednej strony pozwalającym na wzrost jakości obsługi klienta, a z drugiej na oszczędności kosztowe;
 • dopasowaniem oferty i lepszym wykorzystaniem potencjału Banku w obszarze Polski regionalnej;
 • uczestnictwem w programach dystrybucji krajowych i europejskich środków pomocowych, czy oczekiwanym w latach 2021-2024 ożywieniu gospodarczym.

Z perspektywy Banku i sektora bankowego negatywne skutki pandemii Covid-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej Banku będzie skuteczna realizacja działań ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe. Wśród wyróżnionych pięciu grup celów strategicznych wyróżniono: orientacja na potrzeby klientów, cyfryzację bez wykluczenia, efektywność finansową i operacyjną, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz dostarczanie wartości dla interesariuszy.

Nowa Strategia przynosi także nową misję, wizję i wartości jakimi chce się kierować Bank realizując swe cele strategiczne.  Chcemy oferować proste i bezpieczne usługi finansowe blisko naszego Klienta, w synergii z Pocztą Polską, z korzyścią dla interesariuszy.  Przez swą obecność na rynku od ponad trzydziestu lat, ufa nam ponad 800 tys. Klientów, którzy korzystają z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące to będzie szczególny czas, w którym mimo prawdopodobnego pogorszenia sytuacji finansowej części Klientów, Bank będzie starał się szukać odpowiednich rozwiązań do dalszego ich wsparcia w powrocie na ścieżkę stabilizacji, a potem rozwoju.

Co nas wyróżnia?
 • sieć placówek dających możliwie najszerszy w Polsce dostęp do produktów i usług finansowych,
 • prosta oferta produktowa zaspokajająca podstawowe potrzeby finansowe Klientów,
 • przystępne i konkurencyjne ceny oferty produktowej,
 • zaawansowana integracja z Pocztą Polską polegająca na wykorzystaniu potencjału Poczty oraz rozwoju oferty produktowej we współpracy 
    z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
 • proste i tanie procesy sprzedaży i obsługi Klientów funkcjonujące w sieci placówek Poczty Polskiej,
 • prosta komunikacja marketingowa w miejscach sprzedaży i obsługi Klientów w placówkach Poczty Polskiej,
 • kultura korporacyjna skoncentrowana na realizacji ambitnych celów.

Historia Banku

Ugruntowane wieloletnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską sprawia, że jesteśmy godnym zaufania polskim Bankiem.

Dzięki modelowi biznesowemu, który oparty jest na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, możemy świadczyć swoje usługi za pośrednictwem jednej z największych sieci placówek w Polsce. Poznaj naszą historię >>
Historia Banku

Dokumenty i informacje

Rejestr Banku Pocztowego S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Statut Banku Pocztowego S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Zasady polityki ujawnień informacji

Strona WWW

pobierz plik

System Dokumenty Zastrzeżone

Strona WWW

pobierz plik

Dyrektywa MiFID - informacje ogólne

Strona WWW

pobierz plik

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Obligacje Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Polityka Informacyjna

Strona WWW

pobierz plik

FATCA

Strona WWW

pobierz plik

Oświadczenie CRS

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Polityka Banku Pocztowego dotycząca poszanowania praw człowieka

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. Bank Pocztowy S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Bank Pocztowy S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wyciąg z Polityki i Zasad dotyczących konfliktów interesów w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem