Bezpieczny polski Bank

Bezpieczny polski Bank

Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A., dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce.

Bank Pocztowy w liczbach

4.7 tys.

placówek

Dajemy Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej 
z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej ok. 4,7 tys.

32 lata

na rynku

Bank Pocztowy S.A. powstał w Bydgoszczy w 1990 r. Od samego początku związany jest z Pocztą Polską.

850 tys.

klientów

Przez swą obecność na rynku od ponad trzydziestu lat, ufa nam ponad 800 tys. Klientów, którzy korzystają z naszych usług

Nagrody i wyróżnienia

3. miejsce w rankingu "Lider Efektywności Sektora Bankowego" Bank.pl

3. miejsce w rankingu "Lider Efektywności Sektora Bankowego" Bank.pl

Czerwiec 2023

1. miejsce w rankingu "Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań" Bankier.pl

1. miejsce w rankingu "Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań" Bankier.pl

Luty 2023

Placówki Banku Pocztowego wyróżnione w rankingu "Najlepsza placówka bankowa w Polsce" mojebankowanie.pl

Placówki Banku Pocztowego wyróżnione w rankingu "Najlepsza placówka bankowa w Polsce" mojebankowanie.pl

Marzec 2023

Wyróżnienia dla głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek w konkursie planistycznym gazety Parkiet

Wyróżnienia dla głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek w konkursie planistycznym gazety Parkiet

Styczeń 2022

Certyfikat Mastercard „Digital First” dla Banku Pocztowego

Certyfikat Mastercard „Digital First” dla Banku Pocztowego

Grudzień 2022

Karta biometryczna wybrana Produktem Roku w Rankingu IT@BANK 2022 Miesięcznika BANK

Karta biometryczna wybrana Produktem Roku w Rankingu IT@BANK 2022 Miesięcznika BANK

Grudzień 2022

2. miejsce Konta w Porządku Plus w rankingu "Najlepsze konta dla seniorów" Najlepszekonto.pl

2. miejsce Konta w Porządku Plus w rankingu "Najlepsze konta dla seniorów" Najlepszekonto.pl

Listopad 2022

Nominacja karty biometrycznej Banku do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii BankTech

Nominacja karty biometrycznej Banku do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii BankTech

Październik 2022

Wyróżnienie w kategorii „Grywalizacja” w konkursie "Golden Arrow" dla akcji marketingowej Banku „Polska jest odjazdowa”

Wyróżnienie w kategorii „Grywalizacja” w konkursie "Golden Arrow" dla akcji marketingowej Banku „Polska jest odjazdowa”

Czerwiec 2022

1. miejsce w rankingu „Najlepsze konto dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań” Bankier.pl

1. miejsce w rankingu „Najlepsze konto dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań” Bankier.pl

Czerwiec 2022

Bank Pocztowy S.A. otrzymał tytuł SOLIDNY PRACODAWCA 2022 w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku

Bank Pocztowy S.A. otrzymał tytuł SOLIDNY PRACODAWCA 2022 w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku

Kwiecień 2022

2. miejsce w rankingu "Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem" Bankier.pl

2. miejsce w rankingu "Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem" Bankier.pl

Styczeń 2022

1. miejsce biometrycznej karty Banku Pocztowego w plebiscycie Cashless Pay 2021 portalu Cashless.pl

1. miejsce biometrycznej karty Banku Pocztowego w plebiscycie Cashless Pay 2021 portalu Cashless.pl

Styczeń 2022

1. miejsce w kategorii CESSIO OUTSOURCING na Gali Związku Przedsiębiorstw Finansowych

1. miejsce w kategorii CESSIO OUTSOURCING na Gali Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Wrzesień 2021

1. miejsce w  Rankingu Kredytów Hipotecznych Bankier.pl

1. miejsce w Rankingu Kredytów Hipotecznych Bankier.pl

Lipiec 2021

3. miejsce na rynku 
w rankingu kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej Money.pl

3. miejsce na rynku 
w rankingu kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej Money.pl

Lipiec 2021

Wyróżnienie "Najbardziej efektywna instytucja w programie edukacji finansowej dzieci i młodzieży Bakcyl"

Wyróżnienie "Najbardziej efektywna instytucja w programie edukacji finansowej dzieci i młodzieży Bakcyl"

Marzec 2021

Nasza misja oraz wizja rozwoju

Misja Banku
Misja Banku

Zapewniamy proste, bezpieczne i powszechnie dostępne usługi finansowe w synergii z Pocztą Polską

Wizja Banku
Wizja Banku

Bank Pocztowy będzie bankiem:

  • wiodącym w zakresie obsługi klientów detalicznych aktywnie korzystających z usług Poczty Polskiej, głównie w Polsce regionalnej, 
  • łączącym dostęp cyfrowy i tradycyjny,
  • rentownym, efektywnym sprzedażowo i sprawnym operacyjnie, dostarczającym wartość dla interesariuszy.

ESG w Banku Pocztowym

Dbamy o zrównoważony rozwój
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój (ESG) stanowią istotne obszary strategii Banku Pocztowego. Sprawdź, jakie działania i inicjatywy realizujemy na rzecz środowiska, społeczeństwa, a także w obszarze tzw. ładu korporacyjnego. 
Czytaj więcej

Zarząd banku

Rada nadzorcza

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Katarzyna Zimnicka-Jankowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Tomasz Bogus

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Zbigniew Derdziuk

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Krzysztof Dresler

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Małgorzata Okońska-Zaremba

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Strategia Banku

27 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego, na wniosek Zarządu Banku, zaakceptowała nową Strategię Banku na lata 2023-2026 – „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb".

Zobacz prezentację Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026

Zgodnie z tytułem nowej Strategii działania Zarządu Banku będą ukierunkowane na zwiększenie wartości w szczególności dla klientów detalicznych z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie oferty bankowej i modelu obsługi.

Strategia Banku jest nacelowana na realizację misji i oparta jest na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych, z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i znaczącego wejścia na rynek e-commerce. Bank, selektywnie obsługując segment instytucji, skoncentruje się szczególnie na mieszkalnictwie. Działalność Banku Pocztowego opiera się o bliską współpracę z Pocztą Polską, przy szczególnym uwzględnieniu bezpieczeństwa klientów, rozwijaniu odpowiedzialnej polityki ryzyka, modernizacji technologicznej i zwiększania zaangażowania pracowników. Realizując Strategię, Bank będzie rozwijał się w sposób zrównoważony w ramach realizacji wskazanych długookresowych celów z trzech obszarów ESG. 

Domenami strategicznymi Banku w horyzoncie 2023-2026 będą:

Finansowanie konsumpcyjne i usługi finansowe dla klienta detalicznego,

Obsługa masowych rozliczeń we współpracy z Pocztą Polską,

Rozwój usług finansowych dla e-commerce,

Usługi finansowe dla mieszkalnictwa.

Strategia, koncentruje się w szczególności na:

1) bezpieczeństwie Banku, rozumianym głównie jako:

przewidywalnym profilu ryzyka, uwzgledniającym zmiany w procesach i niezbędne automatyzacje,

zapewnieniu bezpiecznych poziomów głównych wskaźników ryzyka,

samowystarczalności kapitałowej,

2) modernizacji kluczowych systemów oraz cyfryzacji procesów i, m.in. wprowadzenie nowego procesu kredytowego dla kredytów konsumpcyjnych, dostosowanego do potrzeb rynku e-commerce, bankowości internetowej i mobilnej oraz kluczowych systemów wspierających w tym w obszarze zarządzania ryzykiem, a także rozwoju technologicznym opartym na trzech filarach - wdrażaniu rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i automatyzacji,

3) zrównoważonym rozwoju – w tym zakresie Bank, adekwatnie do profilu biznesowego, wyodrębnił kluczowe długoterminowe aspiracje oraz strategiczne cele ESG w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (w szczególności dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej - w ramach zakresów 1 i 2 - do 2030 roku).

Kluczowe wyróżniki Banku takie jak: prosta i przejrzysta oferta, dostęp do klientów Polski regionalnej, stabilna baza depozytowa i niski koszt finansowania, udowodniona sprawność we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz bardzo dobre wyniki finansowe z poprzednich lat pozwalają stwierdzi c, że przyjęta Strategia umożliwi dynamiczny rozwój oraz wzmocnienie pozycji Banku Pocztowego na polskim rynku bankowym.

Historia Banku

Ugruntowane wieloletnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską sprawia, że jesteśmy godnym zaufania polskim Bankiem.

Dzięki modelowi biznesowemu, który oparty jest na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, możemy świadczyć swoje usługi za pośrednictwem jednej z największych sieci placówek w Polsce. Poznaj naszą historię >>
Historia Banku

Dokumenty i informacje

Rejestr Banku Pocztowego S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Statut Banku Pocztowego S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Zasady polityki ujawnień informacji

Strona WWW

pobierz plik

System Dokumenty Zastrzeżone

Strona WWW

pobierz plik

Dyrektywa MiFID - informacje ogólne

Strona WWW

pobierz plik

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Obligacje Banku Pocztowego S.A.

Strona WWW

pobierz plik

Polityka Informacyjna

Strona WWW

pobierz plik

Polityka Informacyjna

Strona WWW

pobierz plik

FATCA

Strona WWW

pobierz plik

Oświadczenie CRS

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Polityka Banku Pocztowego dotycząca poszanowania praw człowieka

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. Bank Pocztowy S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. Bank Pocztowy S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Bank Pocztowy S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wyciąg z Polityki i Zasad dotyczących konfliktów interesów w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem