Kursy walut

Tabela kursów z dnia:

Legenda

Pieniądze tabela dotyczy transakcji gotówkowych
Dewizy tabela dotyczy transakcji bezgotówkowych
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszana przez Bank w tabeli kursów walut. Spread wyliczany jest według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
chat z konsultantem