Zmiany  w programie udzielania Gwarancji <em>de minimis</em>

26 marca 2020

Szanowny Kliencie,

 

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa COVID -19 od dnia 26 marca 2020 roku, zostały wprowadzone następujące zmiany  w programie udzielania Gwarancji de minimis :

 

  • w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r. - kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80 %. kwoty kredytu (maksymalna kwota gwarancji 3,5 mln zł)
  • w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r. - wydłużenie okresu gwarancji - gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
  • stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. - wynosi 0%

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcą Banku, który przekaże Państwu szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie. Aktualna lista Doradców znajduje się na stronie internetowej Banku: https://www.pocztowy.pl/instytucje/znajdz-doradce/

chat z konsultantem