Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

1 czerwca 2020

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

 

 

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,  podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

 

 

Komunikat o przedłużeniu obowiązywania zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

 

chat z konsultantem