Bank Pocztowy przyjmuje wnioski od firm o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

14 stycznia 2021

Od 15 stycznia 2021 r. Bank Pocztowy rozpocznie przyjmowanie wniosków od swoich Klientów - mikro, małych oraz średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, a w szczególności działających w branży turystycznej, gastronomicznej i handlowej. W tej edycji wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Decyzję o wypłacie subwencji finansowej lub odmowie wypłaty subwencji finansowej podejmie PFR. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, PFR przekaże Bankowi do wypłaty subwencję finansową w terminie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przez Przedsiębiorcę.

 

Wnioski o subwencje w ramach Tarczy 2.0 będzie można składać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Banku. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej. O dofinansowanie będą mogły wnioskować mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

 

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

 

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji. Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR. 2.0

 

Przedsiębiorca, który nie zatrudniał żadnych osób, nie może otrzymać wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.

 

Więcej informacji o warunkach programu Tarczy Finansowej PFR 2.0 znajdziesz tutaj

chat z konsultantem