Zmiany w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla Klientów instytucjonalnych

18 listopada 2021

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”). Zakres zmian obejmuje usunięcie z Regulaminu odniesień do organizacji kartowej VISA, w tym zmianę definicji organizacji kartowej i usunięcie z niej nazwy Visa, w związku ze zbliżającym się zakończeniem współpracy z tą organizacją kartową.

 

Podstawą prawną powyższych zmian jest § 77 ust. 2 Regulaminu”.

chat z konsultantem