Od 1 stycznia 2020 r. Bank Pocztowy umożliwi dokonywanie płatności podatkowych na Indywidualny Rachunek Podatkowy

8 listopada 2019

 

W nawiązaniu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkich Klientów firmowych i detalicznych obowiązywać będą Indywidualne Rachunki Podatkowe (IRP) przy płatnościach podatkowych wynikających z deklaracji PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem VAT-14). Pozostałe płatności podatkowe, w tym VAT-14, realizowane będą wg dotychczasowych zasad.

 

Bank Pocztowy S.A. umożliwi dokonywanie płatności podatkowych na IRP w systemach bankowych od 1 stycznia 2020 r. Tym samym informujemy, że do końca 2019 r. brak jest możliwości złożenia dyspozycji płatności podatkowej na IRP. W związku z powyższym zlecenia stałe/dyspozycje z odroczonym terminem płatności, z datą realizacji na 2020 r. już złożone należy anulować i złożyć je ponownie po 31 grudnia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje na temat IRP:

Słownik pojęć:

 • Mikrorachunek podatkowy to Indywidualny Rachunek Podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT.
 • Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać wcześniej, także przed 1 stycznia 2020 r., korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.
 • Generator jest już udostępniony na ww. stronie i działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwi więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

 

O czym należy pamiętać:

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

 

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego:

 

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

gdzie:

LK - liczba kontrolna

1010 0071 - stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 - stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

Y=3 – gdy użyto 6-cyfrowego kodu US

- po znaku Y jest PESEL lub NIP lub numer US (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X X00

 

 • Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

 

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego:

 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT (za wyjątkiem VAT-14).
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

 

Korzyści dla podatnika:

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

 

Korzyści dla płatników:

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

 

 

 

chat z konsultantem