Informacja dla posiadaczy kredytów z oprocentowaniem naliczanym na podstawie wskaźnika WIBOR

12 stycznia 2023

Masz kredyt w Banku Pocztowym, którego oprocentowanie obliczane jest m.in. w oparciu o wskaźnik WIBOR? Zachęcamy Cię do podpisania aneksu do umowy kredytowej. W ten sposób będziesz mógł bez zakłóceń kontynuować z nami umowę kredytową i nie martwić się o to, co się stanie się, kiedy WIBOR przestanie być opracowywany i publikowany lub utraci reprezentatywność.

Dowiedz się więcej o wskaźniku referencyjnym WIBOR oraz warunkach podpisania aneksu.

chat z konsultantem