Szkolimy się, by jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo naszych Klientów!

19 kwietnia 2023

5 kwietnia 2023 r. podinsp. Marcin Zimoń, funkcjonariusz Policji z Wydziału Prewencji w Komendzie Stołecznej Policji, przeprowadził dla naszych pracowników szkolenie z zakresu rozpoznawania, przeciwdziałania i ścigania przestępstw m.in. metodą „na policjanta”, „na listonosza” lub „na wnuczka” oraz rozpoznawania i zwalczania przestępstw związanych z użyciem sfałszowanych dokumentów i środków płatniczych.

Dzięki szkoleniu poznaliśmy:

  • najnowsze metody i taktyki działania sprawców podczas dokonywania przestępstwa oszustwa metodą: „na policjanta”, „na listonosza”, „na inwestycje” oraz „na wnuczka”,

utrwaliliśmy:

  • zasady rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw, związanych z posługiwaniem się sfałszowanymi dowodami tożsamości, dokumentami oraz krajowymi i zagranicznymi środkami płatniczymi,
  • techniki reagowania oraz zgłaszania ujawnionych powyżej przestępstw jednostkom Policji.

Powyższe informacje oraz praktyczne przykłady scenariuszy zdarzeń przestępczych przekazane podczas szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych Klientów.

Zachęcamy Państwa do śledzenia komunikatów bezpieczeństwa, gdzie zamieszczamy m.in. informacje o najnowszych praktykach cyberprzestępców. Warto wiedzieć, jak działają przestępcy oraz poznać skuteczne sposoby reagowania na próbę oszustwa.

Przeczytaj komunikaty bezpieczeństwa

chat z konsultantem