Jednolity standard kodowania

20 czerwca 2024

Zgodnie z „Rozporządzeniem PE i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych”, dostawcy usług płatniczych, w tym banki, muszą wypełniać obowiązki informacyjne związane z przekazywanymi komunikatami płatniczymi. W związku z powyższym klienci Banku będący Dostawcami Usług Płatniczych, w przypadkach wszystkich transferów środków pieniężnych wykonywanych z wykorzystaniem rachunków, zobowiązani są spełnić wymagania określone w ww. Rozporządzeniu lub w Rozporządzeniu, które je zastąpi. 

W celu dopełnienia ww. wymagań klienci Banku będący Dostawcami Usług Płatniczych zobowiązani są stosować Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych (Standard komunikatów płatniczych wykorzystywany przez banki i niebankowe instytucje płatnicze). Szczegółowe informacje nt. Jednolitego standardu kodowania zamieszczone są na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Standard-kodowania-informacji.


chat z konsultantem