Nowości w bankowości elektronicznej dla Klientów Instytucjonalnych

1 czerwca 2020

Od 30 maja 2020 r. przygotowaliśmy dla Państwa szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygodniejsze korzystanie z bankowości:

  • zwiększyliśmy bezpieczeństwo transakcji wprowadzając maskowanie numeru telefonu służącego do autoryzacji operacji, numer wyświetlany będzie w formacie 602xxxxx1

  • wprowadziliśmy filtr umożliwiający wyszukanie firmy po nazwie kontekstu, dla Klientów obsługujących więcej niż jedną firmę w zakładce "Moje produkty"

  • przy zapisie odbiorcy w formatce przelewów wprowadziliśmy dodatkowe pole do nadania nazwy skróconej odbiorcy

  • w formatkach przelewów umożliwiliśmy wyszukiwanie odbiorcy nie tylko po nazwie, ale także po numerze rachunku lub jego części

  • wprowadziliśmy możliwość dodania przelewów i ich modyfikacji do paczek płatności, bez konieczności posiadania na rachunku wymaganych środków, co umożliwia realizowanie danej transakcji/paczki, gdy jest ona uzależniona od innych czynności – takich jak np. przelew przychodzą
chat z konsultantem