Informujemy, że od dnia 22 marca 2019 roku ulegnie zmianie „Tabela oprocentowania rachunków i lokat  bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.” . Zmiany wynikają z aktualizacji oferty produktowej Banku.


Jednocześnie informujemy, że Bank nie wprowadza żadnych zmian w zakresie oprocentowania rachunków i lokat prowadzonych w Banku Pocztowym S.A.