Zmiana w „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych”

28 stycznia 2019

 

Bank Pocztowy S.A. informuje, iż z dniem 21.01.2019 roku nastąpiła zmiana w „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych”. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem do oferty Banku Gwarancji de minimis w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD-KFG)  na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja BGK stanowi zabezpieczenie dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla sektora MŚP. Dotychczas obowiązujące w Taryfie opłaty i prowizje, nie związane z w/w Gwarancją, nie uległy zmianie.

chat z konsultantem