Oprocentowanie kredytów

KOMUNIKATWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1. Oprocentowanie kredytów (pożyczek) oferowanych Klientom Instytucjonalnym przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR, LIBOR bądź EURIBOR i marży Banku.

  2.  Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).

  3.    Maksymalna wysokość odsetek od kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
  4.    Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie rachunków i lokat

OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH O STAŁYM OPROCENTOWANIU W PLN W SKALI ROKU WYNOSI:Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • TERMIN

  OPROCENTOWANIE

  3 miesiące

  0,01 %

  6 miesięcy

  0,01 %

  12 miesięcy

  0,01 %

   

OPROCENTOWANIE LOKAT O STAŁYM OPROCENTOWANIU TYPU OVERNIGHT W PLN W SKALI ROKU WYNOSI:Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • TERMIN

  OPROCENTOWANIE

  overnight

  0,01 %

   
RACHUNKI BANKOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1. Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN gromadzonych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne na rachunkach bankowych w Banku Pocztowym S.A. wynosi 0% w skali roku.

   2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych w skali roku wynosi:

  WALUTA

  SALDO

  OPROCENTOWANIE

  w USD

  niezależnie od salda

  0,00% w skali roku

  w GBP

  niezależnie od salda

  0,00% w skali roku

  w EUR

  niezależnie od salda

  0,00% w skali roku

  w CAD

  niezależnie od salda

  0,00% w skali roku

  w CHF niezależnie od salda 0,00% w skali roku
RACHUNEK VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • WALUTA

  SALDO

  OPROCENTOWANIE

  w PLN

  niezaleznie od salda

  0,00% w skali roku

   

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE BIZNES DLA SEGMENTU PRZEDSIĘBIORSTW, MIESZKALNICTWA ORAZ FPiOPP Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • SALDO

  OPROCENTOWANIE

  do 10 000 zł

   0,01 %

  powyżej 10 000 zł

   0,01 %

  Kapitalizacja środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych (z wyłączeniem lokat indywidualnie negocjowanych) odbywa się w okresach wskazanych w metrykach poszczególnych produktów.
MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze (otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze) zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dedykowane są podmiotom gospodarczym realizującym przedsięwzięcia deweloperskie.
  2. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych w PLN gromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych w Banku Pocztowym S.A. jest każdorazowo ustalana indywidualnie między Bankiem a posiadaczem Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.

   

  Wysokość oprocentowania środków gromadzonych na Mieszkaniowych Rachunkach

  Powierniczych oparta jest o stawkę bazową WIBID 1M, pomniejszoną o marżę Banku

  w wysokości minimum 2,50 punktów procentowych. Oprocentowanie nie może mieć wartości ujemnej. W przypadku, gdy oprocentowanie osiągnie wartość ujemną, stawka oprocentowania wyniesie w takim wypadku 0%.

  WIBID 1M minus

  min. 2,50 p.p.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat obowiązujący od 8.06.2020 r.(.pdf)

Spis treści