7 października 2014 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisał z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki umowę
w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zwana dalej „IGA”.

Bank Pocztowy S.A. z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpocznie procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA.
Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych Klientów naszego Banku, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30% podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku Pocztowym jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla Klientów zagranicznych.

 

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest FATCA?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Foreign Account Tax Comppance Act (dalej: FATCA) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). 
  Celem FATCA jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają aktywa finansowe w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych, a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym. FATCA została zaprojektowana z myślą o identyfikacji ww. podatników. Sposobem na osiągnięcie celu FATCA jest nałożenie na instytucje finansowe obowiązku przekazywania informacji o prowadzonych przez nie rachunkach/umowach zawieranych z amerykańskimi podatnikami.

2. Jak podpisanie umowy i wejście jej w życie wpływa na korzystanie z Banku Pocztowego przez Klientów? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Polskie instytucje finansowe, w tym także banki zobowiązane są do przeprowadzenia weryfikacji, identyfikacji
  i raportowania w odniesieniu do rachunków, które spełniają przesłanki określone w IGA.

3. W jaki sposób Bank będzie przeprowadzał weryfikację? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Klient Banku Pocztowego będzie zobowiązany do wypełnienia stosownego oświadczenia.
  Brak takiej dokumentacji może uniemożliwić korzystanie z Banku.

4. Kogo Bank musi wykazać w raportach przekazywanych w oparciu o FATCA? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank ma obowiązek podania danych dotyczących rachunków, których posiadaczami są obywatele USA
  i rezydenci USA, niektóre spółki kapitałowe lub osobowe utworzone lub zorganizowane w Stanach Zjednoczonych oraz rachunki, których posiadaczami są określone podmioty pasywne, których udziałowcy są obywatelami lub rezydentami USA. Bank Pocztowy jest zobowiązany do zgłaszania niektórych informacji dotyczących Klientów lub kontrahentów finansowych, którzy nie przedstawili dokumentacji niezbędnej do określenia ich statusu podatkowego w świetle FATCA. 

5. W jaki sposób Klient Banku Pocztowego jest zobowiązany dopełnić formalności? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W  celu wykonania obowiązków FATCA,  Bank zobowiązany jest między innymi do uzyskania oświadczeń swoich klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych, co do okoliczności będących przesłankami identyfikacji rachunku osoby amerykańskiej.

  O złożenie takiego oświadczenia Klient zostanie poproszony przy zakładaniu po raz pierwszy rachunku bankowego w naszym Banku.
  Osoby korzystające już z naszej oferty zostaną poproszone o wypełnienie stosownych oświadczeń w odrębnej korespondencji.      
  Brak takiego oświadczenia, zgodnie z powyższymi przepisami może uniemożliwić korzystanie z naszych produktów.

6. Gdzie znajdę szczegółowe informacje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz w Ustawie o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych  Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

pokaż więcej
zwiń
 

Dokumenty

 •  

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA(.www)

 •  

  Ustawa o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.(.www)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla klientów indywidualnych(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla klientów instytucjonalnych(.pdf)