Brexit

Komunikat w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Komunikat

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej („UE”) na podstawie Umowy o wystąpieniu z UE. Umowa ta przewiduje tzw. okres przejściowy w relacjach między Wielką Brytanią a UE, obowiązujący od 1 dnia lutego 2000 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w czasie którego nadal wiążące są dotychczasowe przepisy unijne. Okres przejściowy ma na celu płynne odłączenie się Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych oraz eliminację potencjalnych ryzyk (np. gospodarczych, finansowych) związanych z dostosowaniem przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii do nowej, pozaunijnej rzeczywistości. Po jego upływie realny jest scenariusz, iż okres przejściowy nie będzie przedłużony i z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania w relacjach z UE będzie traktowana jako tzw. „państwo trzecie”, w odniesieniu do którego przestanie być stosowane całe prawo unijne.

 Zatem, co do zasady, do końca 2020 r. Wielka Brytania nadal jest traktowana jako państwo członkowskie UE, co oznacza, że do końca 2020 r. nie ulegną zmianie zasady korzystania z produktów bankowych. Decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r., Wielka Brytania jest nadal częścią jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość realizacji przelewów SEPA i TARGET w Wielkiej Brytanii. Również transakcje kartowe na terenie Zjednoczonego Królestwa będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

„Brexit”, w trakcie trwania okresu przejściowego, nie powinien mieć wpływu, na gruncie prawa polskiego i unijnego, na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na warunkach ogólnych określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i w umowie.

Podczas okresu przejściowego UE i Wielka Brytania negocjują porozumienie, które ma regulować stosunki pomiędzy krajami członkowskimi UE i Wielką Brytania po dniu 31 grudnia 2020 r.. Bank Pocztowy S.A. („Bank”) na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z „brexitem” i jego potencjalne skutki. Zachęcamy także do monitorowania rządowego portalu www.brexit.gov.pl.  W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na relacje pomiędzy Klientami a Bankiem, Bank poinformuje Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bank informuje, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1937, z późn. zm.), środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach określonych w tejże ustawie.

chat z konsultantem