Oprocentowanie kredytów, pożyczek
i karty kredytowej

KREDYTY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM - OPROCENTOWANIE ZMIENNE Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 10%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) dla Kredytu w ROR odnawialnego udzielonego od dnia 1 stycznia 2016 r., wynosi 10,50% przy założeniu: całkowita kwota kredytu 6200 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym (odsetki ustawowe stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wynoszącej aktualnie 1,5% w stosunku rocznym oraz wskaźnika określonego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego wynoszącego 3,5 % w stosunku rocznym ) w rozumieniu ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), które aktualnie wynosi 10 % w stosunku rocznym, prowizja 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata jednorazowa na koniec trwania umowy. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 620,00 zł (w tym odsetki 620,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 0 zł). Całkowita kwota do zapłaty 6820,00 zł. Przyznanie kredytu oraz jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej. Pozostałe warunki oferty uzależnione są również od segmentu Klientów. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.


   
   
KREDYT POCZTOWY - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  do 9,99%

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z póź. zm. ) wynosi 17,25% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 22 lipca 2017 r. na okres 30 miesięcy, całkowita kwota kredytu 4079,59 zł, okres kredytowania 30 miesięcy, spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 165,98 zł do 22 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie zmienne 9% w stosunku rocznym, prowizja 8,20% od udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 899,67 zł, w tym: odsetki 535,26 zł, prowizja 364,41 zł. Całkowita kwota do zapłaty 4979,26 zł .Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.
POCZTOWE KREDYTY KONSOLIDACYJNE, POCZTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE, POCZTOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE - OPROCENTOWANIE ZMIENNE (WIBOR 3M + MARŻA BANKU)Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • LTV

   Kredyt Mieszkaniowy

   Kredyt Konsolidacyjny

  Pożyczka Hipoteczna 

  <= 30%

   od 1,79%

   od 2,99%

   od 2,99%

  > 30%<=50%

   od 1,79%

  od 2,99%

  od 2,99%

  > 50%<=70%

  od 1,99%

  od 2,99%

  od 2,99%

  > 70%<=80%

  od 1,99%

  -

  -

   

   

  Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą  z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 4,16% przy założeniach: kredyt hipoteczny udzielony 22 lipca 2017  r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu hipotecznego wynosi 220 000 zł, spłacany w 360 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 1015,11 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania - 1 170,27 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 20%  wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 3,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73 % + stała marża Banku w wysokości 1,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty kredytu hipotecznego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 275 000 zł. Całkowity koszt kredytu  wynosi 160 160 zł, w tym: odsetki 145 441 zł, prowizja 2 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy  6600 zł , koszt prowadzenia rachunku 5400 zł , koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 380 160 zł.  Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł  wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. 

  Pocztowa Pożyczka Hipoteczna


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,44% przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 22 lipca 2017 r. na 18 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej wynosi 120 000 zł, spłacany w 216 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 825,61 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania - 904,40 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 30% wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 4,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73 % + stała marża Banku w wysokości 2,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 171 440 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 65 756 zł, w tym: odsetki 58 331 zł, prowizja 1 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 216 miesięcy 2466 zł, koszt prowadzenia rachunku 3240 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 185 756 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

  Hipoteczny Kredyt Konsolidacyjny


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Hipotecznego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,42% przy założeniach: hipoteczny kredyt konsolidacyjny udzielony 22 lipca 2017 r. na 20 lat, całkowita kwota hipotecznego kredytu konsolidacyjnego wynosi 120 000 zł, spłacany w 240 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 773,50 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania – 854,19 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 30% wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 4,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73% + stała marża Banku w wysokości 2,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty hipotecznego kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 171 440 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 73 700 zł, w tym: odsetki 65 641 zł, prowizja 1 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 240 miesięcy 2740 zł, koszt prowadzenia rachunku 3600 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 193 700 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą  z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 4,16% przy założeniach: kredyt hipoteczny udzielony 22 lipca 2017  r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu hipotecznego wynosi 220 000 zł, spłacany w 360 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 1015,11 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania - 1 170,27 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 20%  wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 3,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73 % + stała marża Banku w wysokości 1,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty kredytu hipotecznego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 275 000 zł. Całkowity koszt kredytu  wynosi 160 160 zł, w tym: odsetki 145 441 zł, prowizja 2 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy  6600 zł , koszt prowadzenia rachunku 5400 zł , koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 380 160 zł.  Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł  wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. 

  Pocztowa Pożyczka Hipoteczna


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,44% przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 22 lipca 2017 r. na 18 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej wynosi 120 000 zł, spłacany w 216 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 825,61 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania - 904,40 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 30% wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 4,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73 % + stała marża Banku w wysokości 2,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 171 440 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 65 756 zł, w tym: odsetki 58 331 zł, prowizja 1 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 216 miesięcy 2466 zł, koszt prowadzenia rachunku 3240 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 185 756 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

  Hipoteczny Kredyt Konsolidacyjny


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Hipotecznego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,42% przy założeniach: hipoteczny kredyt konsolidacyjny udzielony 22 lipca 2017 r. na 20 lat, całkowita kwota hipotecznego kredytu konsolidacyjnego wynosi 120 000 zł, spłacany w 240 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 773,50 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania – 854,19 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 30% wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 4,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73% + stała marża Banku w wysokości 2,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty hipotecznego kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 171 440 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 73 700 zł, w tym: odsetki 65 641 zł, prowizja 1 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 240 miesięcy 2740 zł, koszt prowadzenia rachunku 3600 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 193 700 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

POCZTOWA KARTA KREDYTOWA - OPROCENTOWANIE ZMIENNEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  2 - krotność odsetek ustawowych

  Dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym wynosi 10%.
  Odsetki ustawowe stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 1,5%) oraz wskaźnika określonego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. 3,5%)

   

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z póź. zm.) wynosi 15,15%% przy założeniach: limit kredytowy 2500 zł (całkowita kwota kredytu) udzielony w dniu 22 lipca 2017 r., wykorzystany w całości w dniu generowania pierwszego zestawienia miesięcznego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, zadłużenie spłacane wraz z opłatami i odsetkami w terminach wymaganej spłaty w ratach równych w wymaganej  kwocie spłaty w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, ale nie mniejszych niż 50 zł i nie większych niż pozostałe do spłaty zadłużenie z zastrzeżeniem, że ostatnia rata przed terminem rozwiązania Umowy będzie równa całemu pozostałemu do spłaty zadłużeniu, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 10% w stosunku rocznym, Klient posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym (Bliskie Konto Pocztowe) i dokonuje płatności kartą wydaną do Bliskiego Konta Pocztowego na łączną kwotę minimum 300 zł w miesiącu, nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł, prowizja 0 zł, opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 0 zł . Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 620,32 zł przy założeniu, że Umowa będzie obowiązywać przez 4 lata, w tym odsetki 432,32 zł, suma miesięcznych  opłat  za  kartę  w  założonym okresie obowiązywania Umowy 188,00 zł, suma miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku  w  założonym  okresie obowiązywania Umowy 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3 120,32 zł.

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE I POSTAWIONE W STAN NATYCHMIASTOWEJ WYMAGALNOŚCIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie

  2- krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
  Dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym wynosi 14%. Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią sumę wysokości stopy referencyjnej NBP (tj. 1,5%) oraz wskaźnika określonego w art.481 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. 5,5%). 

WYSOKOŚĆ STAWEK STOSOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWYWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Stawki

  Wysokość stawek

  Wysokość stopy referencyjnej dla produktów: Kredyt w ROR, Limit Debetowy w Pocztowym Koncie Firmowym, oprocentowanie Limitu debetowego, Pocztowa Karta Kredytowa.

  Stopa referencyjna
  NBP

  Wysokość stawki WIBOR 6M dla kredytów gotówkowych udzielonych od 27.03.2017 r.
  Stawka jest stosowana dla Kredytu gotówkowego na dowolny cel. 

  WIBOR 6M
  pobierany z dnia roboczego
  poprzedzającego dzień złożenia
  wniosku kredytowego

  Wysokość stawki WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych udzielonych od 27.03.2017 r. Stawka jest stosowana dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego, Pocztowej Pożyczki Hipotecznej, Pocztowego kredytu Konsolidacyjnego, Pocztowego Kredytu Hipotecznego Restrukturyzacyjnego oraz Pożyczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiębiorców.

  WIBOR 3M
  pobierany jest z najbliższego dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień podjęcia decyzji kredytowej

   

pokaż więcej
zwiń
 

Oprocentowanie rachunków i lokat

LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  4 miesiące

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych
  poza Pocztowymi Kontami

  1 miesiąc

  0,30%

  0,10%

  2 miesiąc

  0,75%

  0,55%

  3 miesiąc

  1,25%

  1,05%

  4 miesiąc

  1,90%

  1,70%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  1,05%

  0,85%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  6 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty, 
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych poza Pocztowymi Kontami

  1 miesiąc

  0,30%

  0,10%

  2 miesiąc

  0,50%

  0,30%

  3 miesiąc

  0,80%

  0,60%

  4 miesiąc

  1,20%

  1,00%

  5 miesiąc

  1,70%

  1,50%

  6 miesiąc

  2,40%

  2,20%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  1,15%

  0,95%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  36 miesięcy

  Rodzaj oprocentowania

  Stałe, progresywne

  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty, 
  podane w skali roku

  dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
  i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

  dla lokat otwartych poza Pocztowymi Kontami

  1-3 miesiąc

  0,70%

  0,50%

  4-6 miesiąc

  1,00%

  0,80%

  7-9 miesiąc

  1,30%

  1,10%

  10-12 miesiąc

  1,60%

  1,40%

  13-15 miesiąc

  1,90%

  1,70%

  16-18 miesiąc

  2,20%

  2,00%

  19-21 miesiąc

  2,50%

  2,30%

  22-24 miesiąc

  2,80%

  2,60%

  25-27 miesiąc

  3,20%

  3,00%

  28-30 miesiąc

  3,60%

  3,40%

  31-33 miesiąc

  4,20%

  4,00%

  34-36 miesiąc

  5,00%

  4,80%

  Oprocentowanie średnie

  w skali roku

  2,50%

  2,30%

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.
  • Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
  • Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.
LOKATA RYNEK+ 30MWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  30 miesięcy

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

   

  Zmienne, oparte o stawkę WIBID 3M

   

  Wysokość oprocentowania 
  w skali roku

   

  Stawka WIBID 3M + marża 1,00 p.p.

   
   
  • Wysokość oprocentowania jest ustalana w oparciu o stawkę WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesięcy, ustalana o godzinie 11.00), podwyższoną o marżę. Wysokość marży jest stała w całym okresie trwania lokaty. Wartości stawki WIBID 3M są powszechnie dostępne na stronie internetowej http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action.Wysokość oprocentowania lokaty zmienia się 1 dnia każdego miesiąca w rezultacie aktualizacji stawki WIBID 3M wg wartości tej stawki obowiązującej 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę (jeśli 25 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, brana jest pod uwagę wysokość WIBID 3M z następnego dnia roboczego).
  • Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek. Lokata dostępna w ramach: Umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Lokata jest nieodnawialna.
LOKATA Z FUNDUSZEMWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Termin lokaty

  3 miesiące

  Waluta lokaty

  PLN

  Rodzaj oprocentowania

   

  Stałe, promocyjne

   

  Wysokość oprocentowania 
  w skali roku

  4,5%

  Minimalna kwota lokaty

  1500 zł

   

  Maksymalna kwota lokaty

  Kwota równa wartości zakupionych jednostek uczestnictwa

   

  • Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Oferta dostępna w placówkach oraz mikrooddziałach Banku Pocztowego od 4 lipca 2016 r.

   

  Warunkiem skorzystania z oferty „Lokaty z Funduszem” jest jednoczesne podpisanie i opłacenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Pocztowych Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w terminie 5 dni licząc od daty założenia lokaty. Kwota „Lokaty z Funduszem” nie może przewyższać kwoty zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Pocztowych Specjalistycznych Inwestycyjnych Otwartych. Minimalna kwota nabycia jednostek uczestnictwa wynosi 1500 zł. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w pierwszym okresie trwania lokaty, po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, lokata może ulec automatycznemu odnowieniu na kolejny identyczny okres (3 miesięcy) z oprocentowaniem w wysokości odpowiadającej średniemu oprocentowaniu Lokaty MINI 3 miesięcznej otwartej odpowiednio w Pocztowym Koncie lub poza Pocztowym Kontem. Wypłata „Lokaty z Funduszem” przed terminem umownym skutkuje utratą naliczonych odsetek. Umorzenie/zamiana jednostek funduszy inwestycyjnych przed upływem 12 miesięcy od daty wyceny zlecenia skutkuje pobraniem opłaty przez Agenta Transferowego w wysokości 3% kwoty odkupienia / zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oraz w okresie trwania lokaty zmianą oprocentowania lokaty na oprocentowanie w wysokości odpowiadającej średniemu oprocentowaniu jak dla Lokaty MINI 3-miesięcznej. Nabycie jednostek uczestnictwa wraz z „Lokatą z Funduszem” zwolnione jest z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa.
POCZTOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWEWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dostępne w ofercie od dnia 27.12.2011

  Łączna kwota zgromadzonych środków

  Oprocentowanie

  do 10 000 zł

  0,40%

  od 10 000,01 do 20 000 zł

  0,40%

  od 20 000,01 do 200 000 zł

  0,85%

  powyżej 200 000 zł

  1,00%

   

  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczednosciowego ustalane jest w oparciu o bazowa stope procentowa (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego\
   obowiazujaca w dniu 5 marca 2015r publikowana na stronie www.nbp.pl) skorygowana o współczynnik okreslony przez Bank (marza), z zastrzezeniem,
   ze oprocentowanie nie moze byc nizsze niz 0%. Wysokosc marzy standardowej dla Pocztowego Konta Oszczednosciowego odpowiednio w progach:
   -1,5%, -1,5%, -1,0%, 0%. Podane w tabeli oprocentowanie uwzglednia promocyjna wysokosc marzy, która wynosi dla Pocztowego Konta Oszczednosciowego
   odpowiednio w w/w progach 0,40%, 0,40%, 0,85%, 0,50% i obowiazuje do 30 kwietnia 2017 r. W/w oprocentowanie bez uwzglednienia promocyjnej marzy
   wynosi odpowiednio w w/w progach kwotowych: 0%, 0%, 0%,0,5%.
  • Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
  • Oprocentowanie Pocztowego Konta ZawszeDarmowego oraz rachunków płatnych na żądanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 marca 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem,  że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.
BLISKIE KONTO POCZTOWE I POCZTOWE KONTO BEZ OGRANICZEŃWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • i rachunki płatne na żądanie

  Oprocentowanie środków

  0,00%

   

  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Oprocentowanie Bliskiego Konta Pocztowego i Pocztowego Konta Bez Ograniczeń oraz rachunków płatnych na żądanie ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 5 marca 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem,  że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.
POCZTOWE KONTO 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016

  Łączna kwota zgromadzonych środków

  Oprocentowanie

  do 10 000 zł

  3,0% - oprocentowanie promocyjne 1

  dla nadwyżki powyżej 10 000 zł

  0,40% - oprocentowanie standardowe

   

  1) Oprocentowanie Promocyjne w wysokości 3,00% do kwoty 10 000 zł w okresie w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku dostępne dla Posiadaczy Pocztowego Konta 500+, na którym w okresie promocji zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
  -w badanym miesiącu Pocztowe Konto 500+ zostanie zasilone bezgotówkowo łączną kwotą minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+",
  - w polu tytuł przelewu zostanie zawarta treść o brzmieniu: "R.500+". Oprocentowanie Promocyjne obowiązuje dla środków do 10 000 zł i składa się z :
  - oprocentowania standardowego oraz - oprocentowania wyrównującego w wysokości 2,60%.
  Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca. Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego są wypłacane na Pocztowe Konto 500+, na którym zgromadzone zostały środki, za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Odsetki promocyjne są wypłacane pod warunkiem, że rachunek jest czynny w terminie wypłaty odsetek (odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
  Po upływie w/w okresu oprocentowania środki zgromadzone na Pocztowym Koncie 500+ do kwoty 10 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek oprocentowania.

pokaż więcej
zwiń
 

Tabele i dokumenty

 •  

  Komunikat oprocentowania kredytów(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania rachunków i lokat(.pdf)

 •  

  Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty (.pdf)

 •  

  Archiwum oprocentowania rachunków i lokat(.www)

Spis treści