Zmiana taryfy

14 grudnia 2022

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Banku Pocztowym S.A. dla klientów instytucjonalnych”, (zwanej dalej „Taryfą”) polegające na:

Zmianie w Taryfie wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe wymienione poniżej:

 • Przyjęcie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej,
 • Odbiór u Klienta wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej (dodanie nowej pozycji w Taryfie)
 • Wyciąg z rachunku w formie elektronicznej:

 1. generowany przez klienta z bankowości Pocztowy24
 2. generowany przez pracownika Banku i udostępniany mailowo

 • Złożenie  zlecenia stałego:

 1. złożonego w Placówce Banku 
 2. w za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

(dodanie nowej pozycji w Taryfie).

 • Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku przez:

 1. Placówkę Banku 
 2. system bankowości elektronicznej

 • Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku przez:

 1. Placówkę Banku 
 2. system bankowości elektronicznej

 • Opłata za prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego 
 • Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego do Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, przeznaczonego wyłącznie na wpłaty składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (dodanie nowej pozycji w  Taryfie)
 • Wyciąg z rachunku lokaty terminowej w formie elektronicznej:                                                                                                                                                                                      

 1. generowany przez klienta z bankowości  elektronicznej
 2. generowany przez pracownika Banku i udostępniany mailowo   

 • sprawdzenie salda w bankomacie
 • zmiana numeru PIN w bankomacie
 • wypłata gotówki z bankomatów za granicą (poza obszarem EOG)
 • wypłata gotówki z bankomatów za granicą (w krajach EOG)
 • wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju  
 • wypłata gotówki z terminala płatniczego  na terenie w kraju w i za granicą 
 • wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju
 • wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju
 • wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku / upomnienia dotyczącego powstania zadłużenia na rachunku (dodanie nowej pozycji w Taryfie)

w części PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY

 • Złożenie  zlecenia stałego:

 1. złożonego w Placówce Banku 
 2. w za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

(dodanie nowej pozycji w Taryfie).

 • Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku przez:

 1. Placówkę Banku 
 2. system bankowości elektronicznej

 • Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku przez:

 1. Placówkę Banku 
 2. system bankowości elektronicznej

 • Wyciąg z rachunku w formie elektronicznej:

 1. generowany przez klienta z bankowości Pocztowy24
 2. generowany przez pracownika Banku i udostępniany mailowo 

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 34 ust. 9 pkt 1), 3), 4)  „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S. A.”.

Pełna treść zmienionej Taryfy dostępna jest w placówkach Banku i na stronie Banku Pocztowego S.A. 
chat z konsultantem