Automatyczna Lokata overnight

Lokata otwierana jest automatycznie w formie wygodnego zlecenia stałego

Parametry lokaty

  • przelew środków na rachunek lokaty overnight następuje z rachunku bieżącego lub pomocniczego - posiadanie takiego rachunku jest warunkiem koniecznym do założenia lokaty
  • założenie lokaty następuje po podpisaniu aneksu do umowy rachunku bankowego
  • lokata otwierana jest automatycznie w formie wygodnego zlecenia stałego, każdorazowo na koniec dnia roboczego, pod warunkiem zgromadzenia na rachunku bieżącym lub pomocniczym minimalnej kwoty w wysokości 50 000 zł
  • następnego dnia roboczego, po dniu założenia lokaty, lokata overnight wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji posiadacza na rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Korzyści

  • zgromadzone nadwyżki finansowe przynoszą dodatkowy zysk
  • korzystniejsze oprocentowanie lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym, aktualne oprocentowanie lokaty overnight wynosi 0,01% w skali roku
  • stały dostęp do pieniędzy na lokacie
  • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku, za środki poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Jak założyć lokatę

W placówce

Zapraszamy do najbliższej placówki.

Przez internet

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą tego samego dnia.

Sprawdź także ofertę tradycyjnych lokat bankowych o stałym oprocentowaniu

Lokaty firmowe

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole

Na ten adres otrzymasz kopię zgłoszenia i odpowiedź w sprawie (chyba że wybierzesz odpowiedź telefoniczną).

Proszę uzupełnić to pole

Wypełnij, jeśli preferujesz tę formę kontaktu; w przypadku braku połączenia odpowiedź wyślemy na adres e-mail.

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Kontakt ze strony Banku na numer telefonu podany we wniosku nastąpi w ciągu 24 godzin.
Informujemy, że różne ustawienia programów pocztowych mogą spowodować, że odpowiedź Banku trafi do folderu SPAM.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub watpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem: 
801 100 500 lub 42 3499 499 (dla telefonów komórkowych).

Czas połączenia liczony jest od nadania komunikatu “Witamy w Banku Pocztowym”. Koszt połączenia:

· 801 100 500 - opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

· (+48) 52 34 99 499 - opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Swoje zgody marketingowe możesz odwołać poprzez: formularz na stronie www Banku Pocztowego S.A. 
lub infolinię Banku (52 3499 499)

chat z konsultantem