Lokaty negocjowane

Lokaty negocjowane

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wyboru okresu trwania lokaty: od 1 do 365 dni
 • opieka dealera z Departamentu Skarbu

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wyboru okresu trwania lokaty: od 1 do 365 dni
 • stałe oprocentowanie w okresie trwania lokaty
 • opieka dealera z Departamentu Skarbu
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku - poręczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu
 • oferta lokat negocjowanych jest skierowana do Klientów niefinansowych oraz finansowych
 • możliwość uzyskania informacji o lokacie również w placówkach Banku Pocztowego

Parametry lokaty

 • lokatę można założyć w złotych oraz walutach określonych w Tabeli kursów walutowych Banku Pocztowego dostępnej w każdej placówce
 • minimalna kwota wynosi 50 000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach
 • lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu
 • likwidacja lokaty przed upływem okresu umownego, powoduje naliczenie odsetek w wysokości 50% stawki procentowej lokaty
 • warunkiem założenia lokaty negocjowanej jest podpisanie z Bankiem umowy
 • lokaty zawierane są w godzinach od 9:00 do 16:00

Jak założyć lokatę

Przez telefon

Bezpośrednio z dealerami Departamentu Skarbu


(22) 328 74 84


(22) 328 74 91

W placówce

Zapraszamy też do najbliższej placówki.

Zobacz ofertę automatycznej lokaty overnight dla firm

Lokata overnight

chat z konsultantem