Kredyt na OZE

Na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, dla których przewidziano grant OZE.

Poznaj szczegóły

MoneyGram dostępny online

Teraz przekazy MoneyGram zrealizujesz także online w bankowości internetowej.

Czytaj więcej

Kredyt z premią BGK

Teraz Kredyt z premią BGK termomodernizacyjną lub remontową na jeszcze korzystniejszych warunkach.

Czytaj więcej

Kredyty dla firm z Gwarancją de minimis

Gwarancja BGK dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. linii portfelowej.

Sprawdź nowe zasady!

Dla instytucji i wspólnot

Polecamy także

Polecamy także

Oferty specjalne

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jeżeli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej biznes.pocztowy.pl zaloguj się do Banku. Wniosek do wypełnienia monitoringu kredytowego dla Wspólnot Mieszkaniowych znajdziesz w zakładce:

 

Wnioski -> Aktualizacja danych. Monitoring ekspozycji kredytowych -> Monitoring Wspólnot Mieszkaniowych -> Złóż wniosek

 

Jeżeli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej biznes.pocztowy.pl możesz złożyć wniosek tutaj.

Bank uznaje spełnienie obowiązku dostarczenia polisy ubezpieczeniowej po otrzymaniu:

 

- aktualnej polisy niezwłocznie po zakończeniu terminu poprzedniej,

- potwierdzenia dokonania cesji na rzecz Banku na polisie bądź na odrębnym dokumencie wystawionym przez towarzystwo ubezpieczeń,

- potwierdzenia opłacenia składek,

- faktury (jeśli dotyczy).

 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w komplecie, w formie elektronicznej na adres Polisy@pocztowy.pl, bądź w wersji papierowej na adres: Bank Pocztowy S. A. ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Polisa” lub w najbliższym Oddziale/Placówce Banku.

Każdy Przedsiębiorca posiadający aktywne saldo subwencji przed rocznicą zawarcia umowy z PFR otrzyma wiadomość SMS z Banku Pocztowego S.A. o udostępnieniu Formularza umorzenia w swojej bankowości elektronicznej. Wiadomości z Banku będą wysyłane na numer telefonu komórkowego znajdującego się w kartotece firmowej zatem prosimy o weryfikację czy Państwa dane są aktualne. W przypadku zidentyfikowania nieaktualnych danych prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku Pocztowego S.A. lub kontakt z naszą infolinią pod numerem: 52 349 9499, celem aktualizacji danych.

Szczegółowe informacje, jak prawidłowo złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji znajdziesz  tutaj>>

Oczywiście. Prowadzimy kompleksową obsługę bankową instytucji samorządowych.

Aby otworzyć rachunek bieżący lub pomocniczy w Banku Pocztowym należy obok wniosku o otwarcie rachunku dołączyć dokumenty rejestrowe firmy. W zależności od formy organizacyjno-prawnej, poprosimy o przedstawienie wymaganych dokumentów. Wykaz dokumentów znajduje się tutaj.

Placówki i bankomaty

chat z konsultantem