Zysk od każdej złotówki

Pieniądze na Koncie Oszczędnościowym oprocentowane są zawsze, nieważne ile i jak często wpłacasz. Możesz
w każdej chwili skorzystać ze swoich oszczędności, wystarczy zrobić przelew lub wypłacić gotówkę na pobliskiej Poczcie, bądź w placówce Banku Pocztowego.

Oprocentowanie
0,01% w skali roku

 • zysk od każdej złotówki
 • dostęp do konta zapewniamy przez internet, telefon, w placówkach Banku i na każdej Poczcie
 • możesz także realizować zlecenie stałe na konto w innym banku

Ile to kosztuje

U nas zasady są proste i czytelne!

0 zł

za otwarcie i prowadzenie konta

0 zł

za przelew wewnętrzny raz w miesiącu

Jak otworzyć konto

Wypełnij wniosek lub zadzwoń na Infolinię. Zaprosimy Cię do wybranej przez Ciebie placówki Banku lub Poczty, by podpisać umowę o otwarcie konta i skompletować niezbędne dokumenty.

Otwórz konto, jak Ci wygodnie:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

52 3499 499 Użyj numeru telefonu

w placówce

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Jak to działa?

 

Przypominamy o obowiązku złożenia przez Klientów Banku oświadczeń FATCA, wynikających z umowy międzynarodowej zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z wykonującej tę umowę polskiej ustawy.

Dokumenty do zawarcia umowy

Do założenia Konta Oszczędnościowego potrzebny będzie Twój dowód osobisty oraz:

Osoby fizyczne
oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz Spółki cywilne

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz zezwolenie lub koncesja, jeżeli podjęta działalność wymaga jej uzyskania
 • umowa o zawarciu spółki cywilnej - w przypadku spółek cywilnych
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany)
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

Osoby fizyczne wykonujące wolne zawody:

 • wydane przez właściwe organy samorządu zawodowego zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu oraz formie prawnej
 • zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany)
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

Wymogi dotyczące wymienionych dokumentów:

 • dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów
 • dokumenty będące wypisami z rejestrów i ewidencji muszą być sporządzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych,
 • jeżeli Firmowe Konto Oszczędnościowe otwierane jest jako kolejny rachunek w ramach zawartej już umowy produktowej, a dokumenty dotyczące posiadacza i prowadzonej działalności gospodarczej będące w posiadaniu Banku są kompletne i aktualne, nie ma konieczności ponownego składania dokumentów niezbędnych do otwarcia Firmowego Konta Oszczędnościowego

Tabele i dokumenty

 •  

  Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.(.www)

 •  

  Tabela oprocentowania kont i lokat(.www)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(.www)

Spis treści