Konta 

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych oraz wydawania i obsługi kart płatniczych obowiązujący od dnia 20.12.2018 r.(pdf.)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 20.12.2018 r.(pdf.)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 20.12.2018(pdf.)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązuje od 20.12.2018 roku(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - instytucje obowiązuje od 20.12.2018 roku(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 20.12.2018 roku(.pdf)

 •  

  Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty(.pdf)

Kredyty

 •  

  Wiosek kredytowy(.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2016 roku(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o dochodach (działalność gospodarcza)(.pdf)

 •  

  Oświadczenie majątkowe(.pdf)

 •  

  Karta Klienta(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej (.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

Karty

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia roszczenia(.pdf)