Konta 

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych oraz wydawania i obsługi kart płatniczych obowiązujący od dnia 20.12.2018 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych oraz wydawania i obsługi kart płatniczych obowiązujący od dnia 25.11.2018 do 19.12.2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący do dnia 24.11.2018 r(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący od dnia 1.07.2018 r(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący do dnia 24.05.2018 r(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący do Umów zawartych do dnia 6.05.2018 roku.(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych do 31.12.2017 roku. (.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych do 30.11.2016(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący
  do 31.12.2015(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący
  do 2015.10.10 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący
  do 2015.05.31 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin otwierania i prowadzenia Pocztowych Kont Firmowych obowiązujący
  do 21.10.2012 roku(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów (.pdf)

 •  

  Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat i dopłat do lokat, wpłatomatów oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o CRS - instytucje(.pdf)

 •  

  Oświadczenia o statusie FATCA(.pdf)

Kredyty

 •  

  Wiosek kredytowy(.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2016 roku(.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Mikroprzedsiębiorstw obowiązujący do 31.12.2015 roku(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o dochodach (działalność gospodarcza)(.pdf)

 •  

  Oświadczenie majątkowe(.pdf)

 •  

  Karta Klienta(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej(.pdf)

 •  

  Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej do 24.05.2018 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej (.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej do 24.05.2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin doładowań telefonów komórkowych(.pdf)

Karty

 •  

  Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący
  do 24.11.2018 roku(pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia roszczenia(.pdf)