Pobierz taryfę

  •  

    Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2020 r.(.pdf)

  •  

    Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw obowiązująca od dnia 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r.(.pdf)

  •  

    Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Segmentu AGRObiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązująca od 01.06.2020 r.(.pdf)