Bank Pocztowy, mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych, wspiera i tworzy wraz z innymi polskimi instytucjami finansowymi System Dokumentów Zastrzeżonych.

System został stworzony dla ochrony danych osobowych Klientów Banku, z uwagi na coraz bardziej wyrafinowane formy przestępczości, mające na celu kradzież tożsamości. Kradzież dowodu zawierającego poufne dane personalne, takie jak: adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL, często okazuje się bardziej dotkliwa, niż kradzież gotówki czy drogiego sprzętu.

 

Najważniejszymi dokumentami, jakie można zastrzec w przypadku ich utraty, są: 

 • dowód osobisty (również tymczasowy)
 • paszport
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • książeczka marynarska
 • karta stałego pobytu
 • dowód rejestracyjny
 • karta kredytowa

Skradzione dokumenty mogą być użyte w celu założenia fikcyjnej firmy, która wykorzysta je do zaciągania zobowiązań na osobę, która te dokumenty utraciła. Częstym zjawiskiem jest również posługiwanie się skradzionymi dokumentami do zaciągania kredytów, spłacanych potem przez okradzioną osobę.

Zastrzeżenie dokumentów w SDZ jest o tyle ważne, że samo zgłoszenie kradzieży dokumentów na Policji nie daje pewności, czy dane osobowe nie zostaną użyte w celach przestępczych.

Będąc Klientem Banku Pocztowego, masz możliwość zastrzeżenia skradzionych dokumentów w każdym oddziale Banku, można tego dokonać w dni robocze w godzinach funcjonowania poszczególnych oddziałów. Dla usprawnienia procesu zastrzegania dokumentów, każdy Klient Pocztowego może zapobiec kradzieży tożsamości, dzwoniąc na Infolinię Banku (patrz niżej), nawet jeśli przebywa poza granicami kraju.

W oddziale Banku Pocztowego utracone dokumenty może zastrzec również osoba, która nie jest Klientem Banku.

Jeśli nie znajdziesz żadnej placówki Banku Pocztowego, będącej w Twoim zasięgu, dokument tożsamości możesz zastrzec w każdym banku uczestniczącym w SDZ. Jest to m. in.: AIG Bank Polska S.A., Bank BGŻ, Bank BPS, Kredyt Bank, Mazowiecki Bank Regionalny i Zrzeszone Banki Spółdzielcze. Pełną listę banków wspierających SDZ oraz pełne informacje na temat Systemu znajdziesz pod adresem: www.dokumentyzastrzezone.pl

 

Trzeba zawsze mieć przygotowane (zwłaszcza podczas wyjazdów):

 • kserokopie swoich dokumentów lub przynajmniej zapisać ich numery seryjne
 • należy przechowywać kserokopie w innym miejscu, niż oryginalne dokumenty

 

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów?

W razie utraty dokumentu należy:

 • natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w Systemie.

Mamy dwie możliwości:

 • można zastrzec dokumenty w placówce swojego banku
 • jeżeli nie posiada się rachunku bankowego, należy udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl)
 • powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży)
 • wyrobić nowy dokument

Zapoznaj się z:

 •  

  Informator ZBP: "Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów"(.pdf)

 •  

  Raport na temat bezpieczeństwa tożsamości(.www)

 •  

  Film promocyjny kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH - "Iluzjonista"(otwórz)

Kontakt z Infolinią

 • Z telefonu: 52 3499 499      
 • Z komunikatora internetowego Skype: bank.pocztowy

Linki:

 •  

  Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE(.pdf)

 •  

  http://www.zbp.pl/(.www)

 •  

  http://www.dokumentyzastrzezone.pl/(.www)

 •  

  http://www.cpb.pl/(.www)

 

 

Bezpieczne banki korzystają z Systemu Dokumenty Zastrzeżone!

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID - informacje ogólne(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID (.pdf)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)

 •  

  Oświadczenie CRS(.www)

 •  

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej (.pdf)

 •  

  Polityka Banku Pocztowego dotycząca poszanowania praw człowieka(.pdf)

 •  

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Bank Pocztowy S.A.(.pdf)

 •  

  Wyciąg z Polityki i Zasad dotyczących konfliktów interesów w Banku Pocztowym S.A.(.pdf)