Zbieranie dodatkowych danych od Klientów - tzw. Ankieta AML

31 marca 2023

Rozpoczęliśmy zbieranie dodatkowych danych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ankieta AML)

Dlaczego to robimy?

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa AML”), Bank Pocztowy S.A. jest zobligowany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wobec wszystkich swoich Klientów, w tym do monitorowania stosunków gospodarczych.

W związku z tym, Bank Pocztowy, z dniem 01.04.2023 r., rozpoczął proces pozyskiwania dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stosunków gospodarczych z Klientami. Potrzebujemy tych danych aby prowadzić dla Ciebie rachunek. Zbieramy je tylko na nasze wewnętrzne potrzeby i nigdzie ich nie udostępniamy.  

Jak należy przekazać te dane?

W tym celu udostępniliśmy „Ankietę AML” zamieszczoną we Wnioskach w bankowości internetowej Pocztowy24 oraz bankowości mobilnej, gdzie w prosty i szybki sposób dokonasz przekazania wymaganych Ustawą AML danych. Istnieje również możliwość przekazania niezbędnych informacji podczas wizyty w placówce Banku lub na Poczcie.

Niedopełnienie takiego obowiązku może w ostateczności spowodować brak możliwości korzystania z usług Banku, a nawet zakończenie relacji z Bankiem.

chat z konsultantem