Nowy okres świadczeniowy i nowe terminy składania wniosków
w programie Rodzina 500+ w 2021 roku

Program Rodzina 500+ to regularne świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka w rodzinie, aż do uzyskania  pełnoletności.

 

Co się zmieni w Rodzina 500+

 • Od 2021 roku świadczenie będzie przyznawane na roczny okres.
 • Nowy okres świadczeniowy dla wniosku obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 roku.
 • Nie będzie konieczności załączania dokumentów potwierdzających dochody, ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. 

Nowi Beneficjenci:

 • Rodzice, którzy nie pobierają obecnie świadczenia wychowawczego, od 1 lutego 2021 r. powinni złożyć dwa wnioski o świadczenie: jeden na okres 2019-2021 r. oraz drugi na okres 2021-2022 r. Niezłożenie wniosku na pierwszy okres skutkować będzie przyznaniem świadczenia od 1 czerwca 2021, a w przypadku braku wniosku na nowy okres świadczeniowy, będzie ono wypłacone tylko do maja 2021 r.

Dotychczasowi Beneficjenci:

 • Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 31 maja 2021 r., aby zachować ciągłość w otrzymywaniu świadczenia, powinni złożyć wniosek tylko na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2021 r do 31 maja 2022 r.). Wniosek można składać od 1 lutego 2021 r. m.in. za pośrednicwem bankowości internetowej Banku Pocztowego.

 

Rola Banku

 

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w bankowości Pocztowy24.

Przejdź do zakładki Oferta i wybierz wniosek Rodzina 500+

 

program rodzina 500 plus

 

 

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący
  w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia. 

Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

 

Spis treści

 

Wypłata świadczenia na nowych zasadach:

 
Nowy okres świadczeniowy dla wniosku obowiązuje od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

 

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej

 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ (Sekcja "Wnioski")
  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 • Wysłany wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie jedynym potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.  W przypadku braku UPO należy ponownie złożyć wniosek. 
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Pocztowy24
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku widnieje status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej. 

 

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje
  i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania
  i rozpatrywania reklamacji Klientów
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Pytania i odpowiedzi

1. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Pocztowym S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 Plus dostępne są w Banku Pocztowym dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A. – Pocztowy24.

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
  • przygotuj dane osobowe swoje i dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny. Część danych zostanie zaczytanych z systemu Banku.
  • Przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego; więcej informacji na stronie - http://www.program500plus.pl/
  • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
  1. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej – Pocztowy24.
  2. Znajdź wniosek Rodzina 500 Plus.
  3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  4. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  5. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wniosku.
  7. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego Organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku Rodzina 500 Plus (UPO).
  8. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywanie Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 Plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 Plus przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500 Plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

2. Gdzie można złożyć wniosek Rodzina 500 Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w serwisie bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A.
  • w serwisie emp@tia
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500 Plus możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500 Plus nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

3. Czy muszę być klientem Banku Pocztowego S.A. aby złożyć wniosek Rodzina 500 Plus za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 Plus dostępne są w Banku Pocztowym S.A. jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku Pocztowego S.A – Pocztowy24.

   

4. Jestem klientem Banku Pocztowego S.A. i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500 Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pocztowym S.A. potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500 Plus za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.

5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. 

6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 Plus do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A., najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pocztowego S.A. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta zostanie będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 Plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta, tym samym nie może posiadać w Banku Pocztowym S.A. rachunku. 

8. Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, nie możesz.
  Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

9. Kto składa wniosek Rodzina 500 Plus. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

  Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.program500plus.pl/

   

   

   

10. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od upo@mrpips.gov.pl 

11. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej banku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

12. Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500 Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500 Plus przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w Banku Pocztowym S.A. jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500 Plus. Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w Banku Pocztowym S.A. Poza tożsamością wnioskującego Bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500 Plus, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500 Plus z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 Plus brane są pod uwagę moje dane z konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 Plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

14. Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 Plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pocztowym S.A., który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

15. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 Plus? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. podpisał Porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500 Plus w serwisach bankowych Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; więcej informacji na stronie: http://www.program500plus.pl

16. Jakie są terminy składania wniosków? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Od 1 lutego 2021 r. w bankowości internetowej Banku Pocztowego jest dostępny wniosek na okres 2021/2022 (1 czerwca 2021 – 31 maja 2022).

  Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od Organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

17. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W kilku sytuacjach: tak. Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego. Więcej informacji na stronie: http://www.program500plus.pl

18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które otrzymam z Banku od Urzędu Potwierdzenia Odbioru (UPO)?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wysyłane na wskazany przez Ciebie adres email. Potwierdza ono, że złożyłeś wniosek, a Bank rozpocznie przekazywanie go do systemu emp@tia, który następnie przekazuje go do Organu prowdzącego w gminie. Wniosek może mieć kilka statusów.

19. Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.

20. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500 Plus składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.
21. Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500 Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 Plus i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie.  Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest UPO, które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie. Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500 Plus, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500 Plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

22. Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500 Plus”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie.  

  W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

23. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500 Plus, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie otrzymasz na adres email oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500 Plus, ale nie jego poprawność.

  Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500 Plus otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji /dokumentów.

24. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 Plus złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem Banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

25. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500 Plus składanego za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. Jaką rolę ma Bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  • Bank Pocztowy S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 Plus w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500 Plus TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500 Plus z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 Plus (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
26. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500 Plus?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

pokaż więcej
zwiń