Program Rodzina 500+ to rządowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa
w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

 

 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

WAŻNE TERMINY

 

4 kwietnia 2016 r. – rozpoczęcie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w Programie Rodzina 500+ poprzez Pocztowy24

1 lipca 2016 r. do godziny 23:59 – zakończenie możliwości składania wniosków uprawniających do wypłaty świadczeń za okres od kwietnia do czerwca 2016 r.

2 lipca 2016 r. – kontynuacja składania wniosków i wypłacania świadczeń. Świadczenia dla wniosków złożonych po 2 lipca będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

30 września 2017 r. – koniec pierwszego okresu, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego.

1 sierpnia 2017 r. – rozpoczęcie kolejnego okresu, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Bezpieczeństwo podczas składania wniosków online... 

 

Rola Banku

 

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Pocztowy24 w sekcji
„Wnioski” od 4 kwietnia br.

Poznaj instrukcję wypełnienia wniosku w Pocztowy24

 

program rodzina 500 plus

 

 

 Od 1 kwietnia możesz złożyć wniosek do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Więcej...

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.  
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący
  w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia. 

Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

 

Spis treści

Proces otrzymania świadczenia

program rodzina 500 plus

 

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+
w serwisie Pocztowy24?

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa 

oraz instrukcją wypełnienia wniosku w Pocztowy24

 

program rodzina 500 plus

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz
  po zalogowaniu do bankowości internetowej Pocztowy24, w sekcji „Wnioski”.
 • Wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu, logując się do serwisu Pocztowy24.
 • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
  (Dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości intrenetowej

 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń.
  Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia)
  Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ (Sekcja "Wnioski")
  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. 
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. 
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. 
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Pocztowy24
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie Pocztowy24, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej. 

 

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje
  i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania
  i rozpatrywania reklamacji Klientów
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Bank Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 + dostępne są w Banku Pocztowym dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A. – Pocztowy24. 

2. Gdzie można złożyć wniosek Rodzina 500 +?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek możesz złożyć przez internet:

  •        w serwisie bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A.
  •        przez platformę ePUAP
  •        przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  •        w serwisie emp@tia
  •        w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500 + możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez Infolinię Banku.

3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczone – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

4. Czy muszę być Klientem Banku Pocztowego S.A. aby złożyć wniosek Rodzina 500 +
za pośrednictwem Banku Pocztowego? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 + dostępne są w Banku Pocztowym S.A. jedynie dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej – Pocztowy24. 

5. Jestem Klientem Banku Pocztowego S.A. i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej.
Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500 +?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pocztowym S.A. potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500 + za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z Infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji. 

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. 

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 + do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A., najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pocztowego S.A.

  Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta zostanie będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 + konto dziecka do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta, tym samym nie może posiadać w Banku Pocztowym S.A. rachunku.  

9. Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, nie możesz.

  Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku. 

10. Kto składa wniosek Rodzina 500 +. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek składa jeden z rodziców.

  Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje.

  Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

  Szczegóły znajdują się na stronie

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od upo500plus@mrpips.gov.pl 

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola Banku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej banku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

13. Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500 +? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500 Plus przez serwis bankowości elektronicznej. Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w Banku Pocztowym S.A. jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

  Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w Banku Pocztowym S.A.

  Poza tożsamością wnioskującego Bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500 Plus, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500 Plus z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia. 

14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 +
brane są pod uwagę moje dane z konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 Plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500 Plus. 

15. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 Plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pocztowym S.A., który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500 Plus.

16. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 +? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. podpisał pozrozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500 Plus w serwisach bankowych Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

17. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

  • do 01.07. 2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję od gminy rozstrzygającą Twój wniosek i wyrównanie za minione miesiące od 1 kwietnia w przypadku decyzji pozytywnej. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

  Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące na rozpatrzenie każdego w wniosku i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej, licząc od dnia jego złożenia.

  • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r.,  nie dostaniesz wyrównania i zaczniesz dostawać pieniądze od lipca.

  Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

  Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od Organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

  Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r. 

18. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W kilku sytuacjach: tak. Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego.

19. Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Potwierdzenie odbioru wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A. po wypełnieniu wniosku Rodzina 500 +. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500 + jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjne wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

20. Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  1.     STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2.     IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3.     DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  4.     IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5.     NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6.     PESEL - dane osoby wnioskującej
  7.     NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
  8.     NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
  9.     KOD DOKUMENTU 
  10.     WERSJA DOKUMENTU 
21. Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Pocztowy24. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Pocztowy24, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500 + składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  •  przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  •  dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  •  błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii. 
23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 + i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie.  Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO, które wnioskujący otrzymuje na adres e-miał podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie. Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500 Plus, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500 Plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

24. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500 +”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie.

  (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500 +, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500 +, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500 + otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji /dokumentów.

26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 + złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem Banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500 +. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500 + za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 + za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500 + składanego za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. Jaką rolę ma Bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
  •        Bank Pocztowy S.A.  weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 + w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500 + TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  •        System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500 + z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
  •        Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 +(np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

  •        Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  •        Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  •        Lubelskie: (81) 742 42 40
  •        Lubuskie: (95) 711 55 00
  •        Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  •        Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  •        Mazowieckie: (22) 695 71 22
  •        Opolskie: (77) 452 45 00
  •        Podkarpackie: 800 100 990
  •        Podlaskie: (85) 743 94 99
  •        Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  •        Śląskie: (32) 207 70 05
  •        Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  •        Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  •        Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  •        Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68

30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.

  Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

31. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pocztowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1.   Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
  • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.

  2.   Zaloguj się do serwisu internetowego Banku Pocztowego

  3.   Wejdź do dolnego menu „Wnioski”, następnie z listy w zakładce „Wypełnij wniosek” należy wybrać „Pozostałe”, wyświetli się lista wniosków – należy wybrać przy  „Wniosek „Rodzina 500+”” , „Złóż wniosek”.

  4.   Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  Jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko, pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

  5.   Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6.   Zatwierdź i zakończ wniosek.

  7.   Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  8.   Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

32. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+.

pokaż więcej
zwiń