Skorzystaj z Programu Rodzina 800+

Skorzystaj z Programu Rodzina 800+

Złóż wniosek

Czym jest program Rodzina 800+

Program Rodzina 800+ to regularne świadczenie w kwocie 800 zł miesięcznie dla każdego dziecka w rodzinie, aż do uzyskania pełnoletności.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Aby otrzymać świadczenie w kwocie 800 zł nie trzeba składać dodatkowego wniosku. 

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Najważniejsze informacje

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli m.in. jesteś matką albo ojcem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic po połowie przysługującej kwoty.

Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez Pocztowy24. Jeśli masz numer PESEL możesz złożyć wniosek także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia, a jeśli nie masz tego numeru - to tylko przez PUE ZUS.

Złóż wniosek do ZUS za pośrednictwem bankowości internetowej Pocztowy24. Możesz zrobić to także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożyłeś już wniosek na ten okres świadczeniowy nie musisz go wysyłać kolejny raz.

Od 1 lutego 2023 r. możesz do ZUS złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

 Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci Ci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

 Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

 • pod numerem specjalnej infolinii
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS.


Rola banku

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 800+ online w bankowości Pocztowy24. Przejdź do zakładki Wnioski i wybierz Wniosek Rodzina 800+

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS. 
Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy - wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ online w systemie bankowości internetowej

 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do Wniosku Rodzina 800+ (Sekcja "Wnioski")
 • Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 • Wysłany wniosek Rodzina 800+ możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do systemu informatycznego ZUS.

2.  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od ZUS Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) jest dla Ciebie jedynym potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  W przypadku braku UPO należy ponownie złożyć wniosek.
 • Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania. Wiadomość z otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. 
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku widnieje status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 800+.

 • Jeśli złożysz wniosek przez Pocztowy24 ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez Internet.
 • Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, ZUS założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”. 
 • ZUS założy Ci profil na PUE ZUS abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym oraz aby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.
 • Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.
 • Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Ważne:

Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie  wychowawcze (status wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzją odmawiająca przyznania świadczenia).

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów.
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego przekazaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

chat z konsultantem