Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Kogo dotyczy?

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie jeśli m.in. jesteś matką albo ojcem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Świadczenie możesz otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

 

Otrzymasz je na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku musisz wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenie jego wiek.

 

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Pocztowy24. Jeśli masz numer PESEL możesz złożyć wniosek także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia , a jeśli nie - to tylko przez PUE ZUS.

 

WAŻNE: Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym powinieneś złożyć wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

 

Złóż wniosek do ZUS przez Pocztowy24 lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Rola Banku

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy online w bankowości Pocztowy24. W tym celu przejdź do zakładki Wnioski.

program rodzina 500 plus

 

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po przekazaniu do systemu informatycznego ZUS.
 • Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Spis treści

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy Wypełniasz Wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy online w systemie bankowości internetowej.

 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Sekcja "Wnioski") Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 • Wysłany wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do systemu informatycznego ZUS.

2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu informatycznego ZUS Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie jedynym potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W przypadku braku UPO należy ponownie złożyć wniosek.
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania. Wiadomość z otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku widnieje status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 • Jeśli złożysz wniosek przez Pocztowy24 ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez Internet.
 • Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”.
 • ZUS założy Ci profil na PUE ZUS abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i Rodzinnym kapitale opiekuńczym oraz aby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie kapitału.
 • Informację o przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.
 • Jeśli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie co miesiąc wypłacać świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

 

Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (status złożonego wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu kapitału, decyzję odmawiającą przyznania kapitału).

 

Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

 

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

 

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc - jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

 

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąc).

 

Możesz złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia. To kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r. otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

 

Jakie wsparcie otrzymasz?

 

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

 

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać kapitał w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty kapitału możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

 

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miniony miesiąc, gdy złożysz wniosek o kapitał po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc.

 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje Ci w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

 

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was świadczenie przysługuje w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów.
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego przekazaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia.

Gdzie otrzymasz pomoc ZUS? 

 • pod numerem specjalnej infolinii
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).