Gwarancja de minimis - parametry

 

Parametry Gwarancji de minimis:

 

 • jest przeznaczona dla Kredytobiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne;
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, nie więcej niż 3,5 mln PLN;
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy dla kredytu obrotowego, oraz
  na 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego;
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 • stawka prowizji za udzieloną Gwarancję wynosi 0,5 % kwoty Gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancja de minimis - korzyści

 

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej Gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku Pocztowego S.A., ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Pocztowym S. A., jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu – możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej.

Gwarancja de minimis - formularze

 •  

  Wniosek o Gwarancję de minimis(pdf.)

 •  

  Załącznik do Wniosku o Gwarancję de minimis(pdf.)

 •  

  Warunki uzyskania w BGK Gwarancji de minimis(pdf.)

Spis treści