Zmiany w programie udzielania
Gwarancji de minimis

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa COVID -19 od dnia 26 marca 2020 roku, zostały wprowadzone następujące zmiany w programie udzielania Gwarancji de minimis :

 • w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r. - kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80 %. kwoty kredytu (maksymalna kwota gwarancji 3,5 mln zł),
 • w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r. - wydłużenie okresu gwarancji - gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. - wynosi 0%

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcą Banku, który przekaże Państwu szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie. Aktualna lista Doradców znajduje się na stronie internetowej Banku: https://www.pocztowy.pl/instytucje/znajdz-doradce/

Gwarancja de minimis - parametry

 

Parametry Gwarancji de minimis:

 

 • jest przeznaczona dla Kredytobiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne;
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, nie więcej niż 3,5 mln PLN;
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy dla kredytu obrotowego, oraz
  na 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego;
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 • stawka prowizji za udzieloną Gwarancję wynosi 0,5 % kwoty Gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancja de minimis - korzyści

 

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej Gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku Pocztowego S.A., ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Pocztowym S. A., jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu – możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej.

Gwarancja de minimis - formularze

 •  

  Wniosek o Gwarancję de minimis(pdf.)

 •  

  Załącznik do Wniosku o Gwarancję de minimis(pdf.)

 •  

  Warunki uzyskania w BGK Gwarancji de minimis(pdf.)

Spis treści