Kredyty dla firm z Gwarancją de minimis

Kredyty dla firm z Gwarancją de minimis

Gwarancja de minimis

Na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD-KFG), Bank Pocztowy S.A. może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone Gwarancjami de minimis. Umowa PLD-KFG została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, którego środki przeznaczono na spłatę kredytów - zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych - udzielonych przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Gwarancja de minimis - parametry

Parametry Gwarancji de minimis:

 • jest przeznaczona dla Kredytobiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, nie więcej niż 5 mln zł,
 • jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy dla kredytu obrotowego oraz na 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną Gwarancję wynosi 0,5% kwoty Gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancja de minimis - korzyści

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej Gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku Pocztowego S.A., ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Pocztowym S. A., jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu – możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej.

Jak wnioskować

Przez doradcę

Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszym doradcą.

chat z konsultantem