Lokata standardowa na 3, 6 lub 12 miesięcy

Tradycyjna lokata bankowa o stałym oprocentowaniu

Korzystniej
na lokacie

 • korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym
 • możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych
 • może stanowić zabezpieczenie kredytu
 • lokujesz środki finansowe przy ograniczonym ryzyku
 • pewna i bezpieczna - za środki zgromadzone w polskim Banku poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Stałe oprocentowanie nawet 0,01% w skali roku

 • lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem 0,01%
 • lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem 0,01%
 • lokata 3 miesięczna z oprocentowaniem 0,01%
 • lokata standardowa zakładana jest w zł
 • okres trwania lokaty wynosi 3, 6 lub 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty to 1 000 zł
 • dyspozycję likwidacji lokaty terminowej możesz złożyć przed upływem okresu umownego, co skutkuje brakiem naliczenia odsetek
 • warunkiem lokowania środków jest zawarcie z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej

Automatyczna Lokata overnight

Lokata na warunkach stałego zlecenia typu „overnight” to elastyczna forma lokowania wolnych środków pieniężnych na atrakcyjnych warunkach oprocentowania.

Atrakcyjny zysk

 • zgromadzone nadwyżki finansowe przynoszą dodatkowy zysk
 • korzystniejsze oprocentowanie lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym, aktualne oprocentowanie lokaty overnight wynosi 0,01% w skali roku
 • stały dostęp do pieniędzy na lokacie
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku, za środki poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Parametry lokaty

 • przelew środków na rachunek lokaty overnight następuje z rachunku bieżącego lub pomocniczego - posiadanie takiego rachunku jest warunkiem koniecznym do założenia lokaty
 • założenie lokaty następuje po podpisaniu aneksu do umowy rachunku bankowego
 • lokata otwierana jest automatycznie w formie wygodnego zlecenia stałego, każdorazowo na koniec dnia roboczego, pod warunkiem zgromadzenia na rachunku bieżącym lub pomocniczym minimalnej kwoty w wysokości 50 000 zł
 • następnego dnia roboczego, po dniu założenia lokaty, lokata overnight wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji posiadacza na rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Lokata negocjowana

Indywidualnie negocjowany okres trwania lokaty i wysokość oprocentowania.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wyboru okresu trwania lokaty: od 1 do 365 dni
 • stałe oprocentowanie w okresie trwania lokaty
 • opieka dealera z Departamentu Skarbu
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku - poręczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • lokata może stanowić zabezpieczenie kredytu
 • oferta lokat negocjowanych jest skierowana do Klientów niefinansowych oraz finansowych
 • możliwość uzyskania informacji o lokacie również w placówkach Banku Pocztowego

Parametry lokaty

 • lokatę można założyć wzłotych oraz walutach określonych w Tabeli kursów walutowych Banku Pocztowego dostępnej w każdej placówce
 • minimalna kwota wynosi 50 000 złlub równowartość tej kwoty w innych walutach
 • lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu
 • likwidacja lokaty przed upływem okresu umownego, powoduje naliczenie odsetek w wysokości 50% stawki procentowej lokaty
 • warunkiem założenia lokaty negocjowanej jest podpisanie z Bankiem umowy: w przypadku Klienta niefinansowego - Umowy obsługi lokat indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych; w przypadku Klienta finansowego: Umowy o świadczenie usług zawierania lokat indywidualnie negocjowanych, transakcji walutowych, przyjmowania i realizacji zleceń zakupu/sprzedaży dłużnych papierów wartościowych dla Klientów finansowych 
 • lokaty  zawierane są w godzinach od 9:00 do 16:00

Jak otworzyć lokatę

Złóż wniosek, a nasz doradca skontaktuje się i przedstawi ofertę. Możesz też odwiedzić dowolną placówkę Banku lub zadzwonić bezpośrednio do wybranego dealera Departamentu Skarbu.

Skontaktuj się z nami:

przez internet

Złóż wniosek

w placówce

Znajdź placówkę

bezpośrednio z dealerami Departamentu Skarbu

 

Dorota Węgrzyn: (22) 328 74 84, Marcin Wesoły: (22) 328 74 91

Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Regulaminy i formularze(.www)

 •  

  Oprocentowanie lokat (.pdf)

 •  

  Wykaz niezbędnych dokumentów(.pdf)

Spis treści