Konta

 •  

  Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.12.2021 r.(.pdf)

 •  

  Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 01.01.2022 r. (.pdf)

 •  

  Kwestionariusz współpracy z Instytucjami Płatniczymi(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych(.pdf)

 •  

  Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku(.pdf)

 •  

  Arkusz informacyjny dla deponentów BFG(.pdf)

 •  

  Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną(.pdf)

 •  

  Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych
  – rachunek LORO(.pdf)

 •  

  Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych(.pdf)

 •  

  Oświadczenie o CSR dla klientów instytucjonalnych(.pdf)

 •  

  Karta informacyjna dla klientów instytucjonalnych (RODO)(.pdf)

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

 •  

  Wniosek o otwarcie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego od 1 lipca 2021 r.(.pdf)

 •  

  Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego od 1 lipca 2021 r.(.pdf)

Kredyty

 •  

  Regulamin kredytowania Przedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2021 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Przedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Przedsiębiorstw obowiązujący od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin kredytowania Klientów MŚP obowiązujący od 1.07.2019 r. do 31.03.2020 r.(.pdf)

Rozliczenia

 •  

  Formularz Giro Płatność(.pdf)

Bankowość elektroniczna

 •  

  Formaty plików płatności w Pocztowy24(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 14.09.2019 do 16.01.2022 r.(.pdf)

 •  

  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 17.01.2022 r.(.pdf)

Transakcje walutowe

 •  

  Regulamin zawierania transakcji walutowych natychmiastowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych, agrobiznesu i mikroprzedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 4.01.2021 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin zawierania transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 21 października 2018 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin zawierania transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 3 stycznia 2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin zawierania transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 3 lutego 2014 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin zawierania transakcji walutowych indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. do 2 lutego 2014 r.(.pdf)

Karta do rachunku

 •  

  Wniosek o wydanie karty płatniczej biznes(.pdf)

 •  

  Formularz zgłoszenia reklamacji(.pdf)

 •  

  Stawki interchange dla kart Mastercard(.www)

Lokaty

 •  

  Regulamin zakładania lokat indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych, agrobiznesu i mikroprzedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 4.01.2021 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin zakładania lokat indywidualnie negocjowanych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 2010 r.(pdf.)

Papiery wartościowe

 •  

  Regulamin przyjmowania i realizacji zleceń zakupu/ sprzedaży dłużnych papierów wartościowych dla Klientów instytucjonalnych od 15 września 2013 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin przyjmowania i realizacji zleceń zakupu/sprzedaży bonów skarbowych
  do 14 września 2013 r.(.pdf)