Archiwum regulaminów i formularzy

Konta

Oświadczenie o CSR dla klientów instytucjonalnych od 03.07.2023 do 14.09.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 15.12.2023 r. do 18.01.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący od 03.07.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 03.07.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla Klientów JDG i SC obowiązująca od 03.07.2023 do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie aktualizacyjne dane klienta (w tym BR) obowiązujące od 03.07.2023 do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CRS dla klientów instytucjonalnych od 15.09.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych od 03.07.2023 r. do 06.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA dla klientów JDG i SC obowiązujące od 03.07.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązująca od 15.09.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 15.09.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku obowiązujący od 15.09.2023 r. do 05.05.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 14.08.2023 r. do 14.12.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązująca od 03.07.2023 r. do 14.09.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku obowiązujący od 03.07.2023 r. do 14.09.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 03.07.2023 r. do 14.09.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 20.03.2023 do 13.08.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązująca od 31.08.2022 do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku obowiązujący do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych od 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CSR dla klientów instytucjonalnych do 02.07.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie aktualizacyjne dane klienta (w tym BR) do 02.07.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna (RODO) dla klientów instytucjonalnych obowiązująca do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący do 19.03.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 05.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.07.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 01.09.2021 r. do 04.10.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 21.04.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kwestionariusz współpracy z Instytucjami Płatniczymi obowiązujący do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązujący do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie PEP

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 1.02.2021 r. do 20.04.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego do 31.03.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego do 31.03.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 16.04.2020 r. do 31.01.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 15.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku do 29.09.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów BFG do 29.09.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych do 29.09.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie CRS dla Klientów instytucjonalnych do 29.09.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie PEP do 29.09.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. do 29.09.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych do 29.09.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 29.09.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla Klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 01.04.2020r. do 15.04.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych od 1.11.2019 do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Pomoc Pocztowy24 Biznes

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych od 14.09.2019 r. do 31.10.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych od 14.06.2019 do 13.09.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla klientów instytucjonalnych obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wniosek o otwarcie rachunku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla Klientów instytucjonalnych obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie FATCA dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CSR dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie o CSR dla instytucji obowiązujący do 31.08.2019r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla Klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący do 31.03.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dla Klientów instytucjonalnych dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwot lokat, obowiązujący od 01.04.2019 r. do 13.09.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. od 20.12.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujące do 19.12.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem