Transakcje walutowe

Transakcje walutowe

Transakcje natychmiastowe (FX SPOT) - wymiana (kupno lub sprzedaż) waluty wymienialnej za walutę kwotowaną po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji pomiędzy Bankiem a Klientem, rozliczona w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia transakcji (konkretny dzień rozliczenia ustalany jest dealerem podczas negocjacji transakcji).

Warunki zawarcia transakcji walutowej:

  • podpisanie umowy ramowej (wraz z załącznikami)
  • posiadanie rachunku w Banku Pocztowym
  • minimalna kwota transakcji: 10 000 USD lub równowartość w innej walucie
  • waluty podlegające negocjacji: wszystkie waluty publikowane w tabeli kursowej Banku
  • godziny zawierania transakcji: 9:00 – 16:00
  • ustalanie kursu: telefonicznie z dealerem Departamentu Skarbu:

    (22) 328 74 91
    (22) 328 74 84

Jak wnioskować

Jeśli chcesz zawierać transakcje walutowe indywidualnie negocjowane z dealerami Departamentu Skarbu Banku Pocztowego oraz posiadasz już u nas rachunek firmowy, skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów telefonów, gdzie uzyskasz informacje o produktach, jak również o wymaganiach i dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia współpracy:

Przez telefon

Zadzwoń, aby uzyskać informacje o produktach,wymaganiach i dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia współpracy

Przez telefon

Zadzwoń, aby uzyskać informacje o produktach,wymaganiach i dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia współpracy

chat z konsultantem