Pakiet LUX MED – program  kompleksowej opieki medycznej

Zapewniamy naszym Pracownikom szeroki pakiet usług prywatnej opieki medycznej. Opieką medyczną mogą także zostać objęci na preferencyjnych warunkach członkowie rodzin Pracowników.

Karta MultiSport – program sportowo-rekreacyjny

Karta MultiSport umożliwia Ci nielimitowany dostęp do sieci obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. Każdy Pracownik ma możliwość wykupienia dodatkowych kart dla dzieci oraz osoby towarzyszącej.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Program stanowi ważny element budowania bezpiecznej przyszłości finansowej naszych Pracowników w związku z rosnącą potrzebą gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS)

Fundusz przeznaczony jest m.in. na dofinansowanie wypoczynku naszych Pracowników i ich dzieci, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci Pracowników, a w trudnych sytuacjach udzielenie bezzwrotnej zapomogi. Dodatkowo można skorzystać z pożyczki ze środków ZFŚS na remont i zakup mieszkania czy domu.

Ubezpieczenie grupowe

Naszym Pracownikom dajemy możliwość ubezpieczenia się na preferencyjnych warunkach.