Aktualności

29 listopada 2022
Planowana przerwa w dostępie do usług Banku Pocztowego

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, od piątku 02.12.2022, od godz. 21:35 do soboty 03.12.2022, maksymalnie do godz. 08:00, wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej.

29 listopada 2022
Utrudnienia w dokonywaniu transakcji kartami w internecie

W dniu 5 grudnia 2022 w godzinach od 22:00 do 24:00 w związku z pracami administracyjnymi wystąpi brak możliwości dokonania transakcji kartą w sklepach Internetowych, które wykorzystują usługę 3D Secure.

28 listopada 2022
Utrudnienia w dokonywaniu płatności kartami

W dniu 05.12.2022 w godzinach 00:00 do 03:00 w związku z pracami administracyjnymi mogą wystąpić problemy z brakiem możliwości dokonywania transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych (w tym internetowych) kartami.

15 listopada 2022
Utrudnienia w dokonywaniu płatności kartą

W dniu 20.11.2022 w godz. 04:00–08:00 w związku z pracami administracyjnymi wystąpi brak możliwości przyłączania kart do portfeli cyfrowych GOOGLE PAY/APPLE PAY/ GARMIN PAY/ XIAOMI PAY/.

15 listopada 2022
Zmiana „Regulaminu kredytowania klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.”

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.”

15 listopada 2022
Zmiana „Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

8 listopada 2022
Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2023-2024 oraz przeglądu za wybrane okresy śródroczne w roku 2023 i 2024.

4 listopada 2022
Utrudnienia w dokonywaniu transakcji kartą

W dniu 04.11.2022 r. w godz. 22:00-22:30 w związku z pracami administracyjnymi może wystąpić brak możliwości dokonania transakcji kartą w sklepach internetowych, które wykorzystują usługę 3D Secure.

31 października 2022
Przed zalogowaniem się do bankowości sprawdź adres (link) do bankowości!
Przed zalogowaniem się do bankowości, pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu adresu/linku do bankowości. Prawidłowe adresy naszych bankowości to online.pocztowy.pl oraz biznes.pocztowy.pl.
28 października 2022
Utrudnienia w dokonywaniu płatności kartą

Od dnia 06.11.2022 od godz. 23:00 do 07.11.2022 do godz. 04:00 w związku z pracami administracyjnymi będą występowały krótkotrwałe przerwy w autoryzowaniu transakcji kartowych.

chat z konsultantem