18
GRU 2020
Zmiana godzin realizacji zleceń płatniczych w dniach 24 i 31 grudnia 2020 r.
 Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2020 r. ulegną zmianie godziny realizacji przelewów.
Zobacz więcej
17
GRU 2020
Nowe funkcjonalności dla kart debetowych w bankowości EnveloBanku
Od dzisiaj w bankowości internetowej EnveloBanku możesz zdalnie zastrzec, zablokować lub odblokować swoją kartę debetową. Nowe opcje dostępne są w szczegółach wybranej karty debetowej. Każdą operację zastrzegania, zablokowania lub odblokowania karty należy potwierdzić kodem SMS.
Zobacz więcej
16
GRU 2020
Aktywuj bankowość, by jeszcze bezpieczniej płacić kartą w internecie
Usługa 3D Secure służąca do potwierdzania transakcji internetowych dokonywanych kartą wymaga dostępu do bankowości: Pocztowy24 lub EnveloBank Online i Mobile. Upewnij się, że masz aktywną bankowość i płać za zakupy internetowe bezpiecznie i wygodnie.
Zobacz więcej
11
GRU 2020
Możliwość zamawiania hasła do Telekonta w Pocztowy24
Wprowadziliśmy w systemie bankowości internetowej Pocztowy24 możliwość zamawiania hasła do obsługi telefonicznej "Telekonto".
Zobacz więcej
04
GRU 2020
Tarcza Finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
Bank Pocztowy zadeklarował gotowość do uczestnictwa w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
Zobacz więcej
30
LIS 2020
Przerwa w działaniu płatności internetowych
Informujemy, że w czwartek 3 grudnia br. od godziny 05:00 do godziny 07:00 będą prowadzone prace administracyjne, w wyniku których może wystąpić brak możliwości dokonania płatności kartą w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3D Secure.
Zobacz więcej
30
LIS 2020
Zmiana „Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w  „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”.
Zobacz więcej
20
LIS 2020
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych w Banku Pocztowym S.A.”, oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S. A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”.
Zobacz więcej
20
LIS 2020
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Regulaminie od 1 stycznia 2021 r. - EnveloBank
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - produkty EnveloBank” (zwanej dalej „Taryfą”) oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, (dalej zwanego „Regulaminem”) polegające na...
Zobacz więcej
03
LIS 2020
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm
Prosimy o dostarczenie do Banku dokumentów rejestrowych firmy (pełny odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG wraz z historią zmian) najpóźniej do dnia 31.12.2020r.  Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu subwencji.
Zobacz więcej