Od 15 kwietnia 2020 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania

10 kwietnia 2020

Informujemy, że od 15 kwietnia 2020 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania.

 

Informujemy, że od 15 kwietnia 2020 roku ulegają zmianie tabele oprocentowania aktualnie oferowanych oraz wycofanych z oferty rachunków i lokat w Banku Pocztowym S.A. dla Mikroprzedsiębiorstw (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).

 

Podstawą prawną zmiany Tabeli oprocentowania jest § 28 ust. 2 pkt. 1,3i 6 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, na podstawie których Bank dokonał zmiany oprocentowania rachunku rozliczeniowego o charakterze oszczędnościowym oraz rachunków lokat terminowych, z uwagi na obniżenie wysokości stóp procentowych przez RPP oraz stawek WIBOR, WIBID, LIBOR, EURIBOR oraz zmiany oprocentowania obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

chat z konsultantem