Od dnia 8 czerwca 2020 roku zmiany w Tabeli oprocentowania dla Mikroprzedsiębiorstw

4 czerwca 2020

Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku zmianie ulega „Tabele oprocentowania aktualnie oferowanych oraz wycofanych z oferty rachunków i lokat w Banku Pocztowym S.A. dla Mikroprzedsiębiorstw” (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).

 

Podstawą prawną zmiany Tabeli oprocentowania jest § 28 ust. 2. pkt. 1), 3) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, na podstawie których Bank dokonał zmiany oprocentowania rachunku rozliczeniowego o charakterze oszczędnościowym oraz rachunków lokat terminowych, z uwagi na decyzję z dnia 28 maja 2020 roku o obniżeniu wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz stawek WIBOR, WIBID, LIBOR, EURIBOR.

 

Zmiany dotyczą obniżenia oprocentowania rachunków Lokat Terminowych oraz Firmowego Konta Oszczędnościowego.

 

 

Aktualne oprocentowanie znajduje się:

https://www.pocztowy.pl/male-firmy/oprocentowanie/

 

chat z konsultantem