Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19

8 czerwca 2020

Informujemy, iż od 08 czerwca br. Bank Pocztowy S.A. wprowadza jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych, zgodnie z moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.


Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r., które obowiązywać będą dla produktów kredytowych / pożyczek udzielonych przed 13 marca 2020 r.


Bank Pocztowy S.A. umożliwia swoim Klientom:


• odroczenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych kredytu/pożyczki na okres do 6 miesięcy dla segmentu mikro i małych przedsiębiorstw,
• odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu/pożyczki na okres do 6 miesięcy oraz odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy dla segmentu średnich przedsiębiorstw, oraz
• odnowienie finansowania o charakterze odnawialnym na okres do 6 miesięcy dla segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa kredytobiorców Kryteria kwalifikacji
mikro i mali przedsiębiorcy: > opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
• 29 lutego 2020 r. lub
• dzień złożenia wniosku przez klienta
średni przedsiębiorcy: > kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
> sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
> na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
• nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
• nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
• nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, należy się skontaktować z Infolinią Banku tel. 801 100 500 lub tel. 52 34 99 499 czynną przez całą dobę lub Doradcą Banku, który przekaże Państwu szczegółowe informacje i wymagania w przedmiotowym zakresie.

 

Dodatkowo dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów, do pobrania poniżej:

chat z konsultantem