Wydłużono termin na dostarczenie dokumentów potwierdzających umocowanie do zawarcia umowy subwencji

5 stycznia 2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją PFR termin dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie do zawarcia umowy subwencji - pełny odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG wraz z historią zmian - został wydłużony do 31 stycznia 2021 roku.  (więcej na https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp)
Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu subwencji.

W przypadku gdy o subwencję wnioskowała osoba inna niż upoważniona  do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi – prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa dla tej osoby wystawionego przed datą wnioskowania lub oświadczenia restrospektywnego (podpisanych zgodnie z reprezentacją).

Wydruk z KRS / CEiDG prosimy przesłać elektronicznie na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl
 
Pełnomocnictwo - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu / oświadczenie retrospektywne o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu - w formie papierowej (oryginał / podpis poświadczony notarialnie) prosimy dostarczyć na adres Banku (Bank Pocztowy SA, Departament Rachunków Detalicznych, 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17), zaś w formie elektronicznej - opatrzone podpisem kwalifikowanym - na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem poprzez skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

Pozdrawiamy,
Bank Pocztowy S.A.

chat z konsultantem