Od dnia 8 czerwca 2020 roku zmiany w Tabeli oprocentowania produktów EnveloBanku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

23 czerwca 2020

Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku ulegają zmianie „Tabele oprocentowania lokat i rachunków bankowych - produkty EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).

 

Podstawą prawną zmiany Tabeli oprocentowania jest § 59 ust. 2. pkt. 1), 3) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, na podstawie których Bank dokonał zmiany oprocentowania rachunku rozliczeniowego o charakterze oszczędnościowym oraz rachunków lokat terminowych, z uwagi na  decyzję z dnia 28 maja 2020 roku o  obniżeniu wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz stawek WIBOR, WIBID, LIBOR, EURIBOR.

 

Zmiany dotyczą obniżenia oprocentowania rachunków Firmowej EnveloLokaty Internetowych, Firmowej Envelolokaty Mobilnej oraz Firmowego EnveloKonta Oszczędnościowego.

 

 

Aktualne oprocentowanie znajduje się:

https://www.envelobank.pl/tabele-i-regulaminy/oprocentowanie.html

chat z konsultantem